Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w DW nr 762, dz. nr 375/92 Kielce, ul. Krakowska W dniu 26.09.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie DW nr 728 ul. Konecka Radoszyce W dniu 24.09.2019 r. wydano decyzję o sprzeciwie Nr XXX/D/2019
3 Budowa linii nN 0,4kV - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji fotowoltaicznej w m. Jędrzejów w pasie DK nr 9 W dniu 29.08.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.34.2019 Budowa sieci kanalizacji sanit. w pasie DK nr 9 Lubienia W dniu 12.09.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.33.2019 budowa sieci gazowej DW 777 Dwikozy W dniu 22.08.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.32.2019 budowa sieci gazowej w pasie DK S74 Kielce- Domaszowice W dniu 22.08.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DK nr 73, dz. nr 767 obr. Szczaworyż W dniu 09.09.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu