OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 201 - Opady marznące Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Rejestr zmian - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rejestr zmian

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Serwis techniczny Serwis techniczny 28.06.2013
Data Redaktor Akcja Zmiana
22.08.2023 13:58 Marta Horbanowicz
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzaniu danych dla wnioskodawców oraz osób uczestniczących w realizacji wsparcia programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach Maluch+. - Oddział Realizacji Programów Rozwojowych.
22.08.2023 13:55 Marta Horbanowicz
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzaniu danych dla wnioskodawców oraz osób uczestniczących w realizacji wsparcia programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach Maluch+. - Oddział Realizacji Programów Rozwojowych.
22.08.2023 13:52 Marta Horbanowicz
modyfikacja
04.07.2023 14:01 Daniel Drogosz
modyfikacja
09.03.2023 10:40 Daniel Drogosz
modyfikacja
10.02.2023 11:52 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzaniu danych dla wnioskodawców oraz osób uczestniczących w realizacji wsparcia programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach Maluch+. - Oddział Realizacji Programów Rozwojowych.
10.02.2023 11:44 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzaniu danych w celu nadzoru nad szkoleniem i wydawaniem świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji oraz cofaniem świadectw kwalifikacji zawodowej wydanych prze Kierowników Ośrodków Szkolenia
10.02.2023 11:43 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzaniu danych w celu nadzoru nad szkoleniem i wydawaniem świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji oraz cofaniem świadectw kwalifikacji zawodowej wydanych prze Kierowników Ośrodków Szkolenia
10.02.2023 11:22 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzaniu danych w celu nadzoru nad szkoleniem i wydawaniem świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji oraz cofaniem świadectw kwalifikacji zawodowej wydanych prze Kierowników Ośrodków Szkolenia.
10.02.2023 11:18 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji oraz przekazanie do CEK danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
10.02.2023 11:15 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji oraz przekazanie do CEK danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
01.09.2022 09:44 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu zawarcia umowy o dotację oraz rozliczenia dotacji w ramach realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ - Oddział Realizacji Programów Rozwojowych
01.09.2022 09:43 Marek Kruk
modyfikacja
01.09.2022 09:43 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych celu zawarcia umowy o dotację oraz rozliczenia dotacji w ramach realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ - Oddział Realizacji Programów Rozwojowych
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
01.07.2022 13:43 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarznych danych w celu wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji oraz przekazanie do CEK danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
01.07.2022 13:42 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarznych danych w celu wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiednich kwalifikacji oraz przekazanie do CEK danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej - Oddział Transportu i Zarządzania
01.07.2022 13:41 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarznych danych w celu wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiednich kwalifikacji oraz przekazanie do CEK danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej - Oddział Tramsportu i Zarządzania
01.07.2022 13:40 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarznych danych w celu wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiednich kwalifikacji oraz przekazanie do CEK danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej - Oddział Tramsportu i Zarządzania
01.07.2022 13:39 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarznych danych w celu wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiednich kwalifikacji oraz przekazanie do Centralnej Ewidencji Kierowców danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej - Oddzia
01.07.2022 13:38 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
01.07.2022 13:37 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarznych danych w celu dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
01.07.2022 13:35 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarznych danych w celu wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiednich kwalifikacji oraz przekazanie do Centralnej Ewidencji Kierowców danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej - Oddzia
01.07.2022 13:34 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarznych danych w celu wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiednich kwalifikacji oraz przekazanie do Centralnej Ewidencji Kierowców danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej
01.07.2022 13:31 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu wydawania zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
01.07.2022 13:30 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu wydawania zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktoró techniki jazdy - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
01.07.2022 13:29 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu zgodności zgłaszanych szkoleń okresowych, świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego lub zaświadczenie odbycia szkolenia okresowego - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
01.07.2022 13:28 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu zgodności zgłaszanych szkoleń okresowych, wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego lub zaświadczenie odbycia szkolenia w zakresie modułu szkolenia okresowego - IR.V
01.07.2022 13:27 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu zgodności zgłaszanych szkoleń okresowych, wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego lub zaświadczenie odbycia szkolenia w zakresie modułu szkolenia okresowego - Oddz
01.07.2022 13:23 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu sporządzania list oraz protokołów egzaminacyjnych na egzamin sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców - Oddział Transportu i Zarządzania Ruch
01.07.2022 13:22 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu sporządzania list oraz protokołów egzaminacyjnych na egzamin sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców - Oddział Transportu i Zarządzania Ruch
01.07.2022 13:06 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarznych danych w celu wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiednich kwalifikacji oraz przekazanie do Centralnej Ewidencji Kierowców danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej
01.07.2022 13:05 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Informacja o przetwarznych danych w celu wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiednich kwalifikacji oraz przekazanie do Centralnej Ewidencji Kierowców danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
01.07.2022 13:04 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu wydawania zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
01.07.2022 13:03 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu wydawania zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
01.07.2022 13:02 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu zgodności zgłaszanych szkoleń okresowych, świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego lub zaświadczenie odbycia szkolenia okresowego - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
01.07.2022 13:02 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu zgodności zgłaszanych szkoleń okresowych, świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego lub zaświadczenie odbycia szkolenia okresowego - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
01.07.2022 13:01 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu sporządzania list oraz protokołów egzaminacyjnych na egzamin sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców - Oddział Transportu i Zarządzania Ruch
01.07.2022 13:01 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu sporządzania list oraz protokołów egzaminacyjnych na egzamin sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców - Oddział Transportu i Zarządzania Ruch
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
01.07.2022 13:00 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu sporządzania list oraz protokołów egzaminacyjnych na egzamin sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców - Oddział Transportu i Zarządzania Ruch
01.07.2022 12:59 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu sprawdzenia czy nie skreślono wnioskodawcy z listy kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
01.07.2022 12:58 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu sprawdzenia czy nie skreślono wnioskodawcy z listy kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
01.07.2022 12:57 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
01.07.2022 12:56 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
01.07.2022 12:56 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych celu zawarcia umowy o dotację oraz rozliczenia dotacji w ramach realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ - Oddział Realizacji Programów Rozwojowych
01.07.2022 12:55 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych celu zawarcia umowy o dotację oraz rozliczenia dotacji w ramach realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ - Oddział Realizacji Programów Rozwojowych
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
01.07.2022 12:54 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu potwierdzania protokołów oszacowania szkód zawierających zakres i wysokość szkód oszacowanych przez komisję w celu umożliwienia ubiegania się o pomoc ze środków publicznych - Oddział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
01.07.2022 12:53 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu potwierdzania protokołów oszacowania szkód zawierających zakres i wysokość szkód oszacowanych przez komisję w celu umożliwienia ubiegania się o pomoc ze środków publicznych - Oddział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
01.07.2022 12:53 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu wydania lub odmowy wydania pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych, prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń - Oddział Budownictwa
01.07.2022 12:52 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu wydania lub odmowy wydania pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych, prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń - Oddział Budownictwa
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
01.07.2022 12:51 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu rozpatrzenia odwołania, zażalenia, skargi i ponaglenia ws dotyczących postępowań z zakresu prawa budowlanego jako organ II instancji - Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej
01.07.2022 12:51 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu rozpatrzenia odwołania, zażalenia, skargi i ponaglenia ws dotyczących postępowań z zakresu prawa budowlanego jako organ II instancji - Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlaneji
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
01.07.2022 12:28 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Zadania - Wydział Infrastruktury i Rozwoju
01.07.2022 12:26 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Zadania - Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
01.07.2022 11:37 Marek Kruk
modyfikacja
11.02.2022 13:07 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu zgodności zgłaszanych szkoleń okresowych, świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego lub zaświadczenie odbycia szkolenia okresowego - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
11.02.2022 13:07 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu zgodności szkoleń okresowych, świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego lub zaświadczenie odbycia szkolenia okresowego - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
11.02.2022 13:04 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarznych danych w celu wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiednich kwalifikacji oraz przekazanie do Centralnej Ewidencji Kierowców danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej
11.02.2022 12:59 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji oraz przekazanie do Centralnej Ewidencji Kierowców danych osób, którym wydano świadectwa - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
11.02.2022 12:58 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu sprawdzenia czy nie skreślono wnioskodawcy z listy kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
11.02.2022 12:57 Marek Kruk
skasowanie
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu sprawdzenia czy nie skreślono wnioskodawcy z listy kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
11.02.2022 12:55 Marek Kruk
modyfikacja
13.04.2021 14:38 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu sporządzania list oraz protokołów egzaminacyjnych na egzamin sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców - Oddział Transportu i Zarządzania Ruch
13.04.2021 14:37 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu sporządzania list oraz protokołów egzaminacyjnych na egzamin sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców - Oddział Transportu i Zarządzania Ruch
13.04.2021 14:33 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
13.04.2021 14:31 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu sporządzania list oraz protokołów egzaminacyjnych na egzamin sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców - Oddział Transportu i Zarządzania Ruch
13.04.2021 14:30 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu wydawania zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
13.04.2021 14:29 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu zgodności szkoleń okresowych, świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego lub zaświadczenie odbycia szkolenia okresowego - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
13.04.2021 14:28 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji oraz przekazanie do Centralnej Ewidencji Kierowców danych osób, którym wydano świadectwa - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
13.04.2021 14:27 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
13.04.2021 14:25 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu sprawdzenia czy nie skreślono wnioskodawcy z listy kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych - Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
13.04.2021 14:24 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych celu zawarcia umowy o dotację oraz rozliczenia dotacji w ramach realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ - Oddział Realizacji Programów Rozwojowych
13.04.2021 14:22 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu potwierdzania protokołów oszacowania szkód zawierających zakres i wysokość szkód oszacowanych przez komisję w celu umożliwienia ubiegania się o pomoc ze środków publicznych - Oddział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
13.04.2021 14:19 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu rozpatrzenia odwołania, zażalenia, skargi i ponaglenia ws dotyczących postępowań z zakresu prawa budowlanego jako organ II instancji - Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlaneji
13.04.2021 14:17 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu wydania lub odmowy wydania pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych, prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń - Oddział Budownictwa
13.04.2021 14:16 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu wydania lub odmowy wydania pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych, prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń
13.04.2021 14:15 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu rozpatrzenia odwołania, zażalenia, skargi i ponaglenia ws dotyczących postępowań z zakresu prawa budowlanego jako organ II instancji - Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlaneji
13.04.2021 14:14 Marek Kruk
modyfikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu rozpatrzenia odwołania, zażalenia, skargi i ponaglenia ws dotyczących postępowań z zakresu prawa budowlanego jako organ II instancji - Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlaneji
13.04.2021 14:14 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacja o przetwarzanych danych w celu rozpatrzenia odwołania, zażalenia, skargi i ponaglenia ws dotyczących postępowań z zakresu prawa budowlanego jako organ II instancji - Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlaneji
13.04.2021 14:09 Marek Kruk
skasowanie
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
13.04.2021 14:09 Marek Kruk
skasowanie
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
16.02.2021 13:58 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Wydział Infrastruktury i Rozwoju.pdf
16.02.2021 13:57 Marek Kruk
skasowanie
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
16.02.2021 13:57 Marek Kruk
modyfikacja
13.08.2020 15:11 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Wydział Infrastruktury i Rozwoju
13.08.2020 15:10 Marek Kruk
skasowanie
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
13.08.2020 14:54 Marek Kruk
modyfikacja
28.07.2020 12:19 Marek Kruk
publikacja
Załącznik: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Wydział Infrastruktury i Rozwoju
28.07.2020 12:19 Marek Kruk
skasowanie
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
28.07.2020 12:18 Marek Kruk
modyfikacja
27.07.2020 12:27 Katarzyna Ślusarczyk
modyfikacja
Załącznik: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Wydział Infrastruktury i Rozwoju, Oddział Budownictwa
27.07.2020 12:26 Katarzyna Ślusarczyk
publikacja
Załącznik: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Wydział Infrastruktury i Rozwoju, Odzdiał Budownictwa
04.05.2020 09:37 Jacek Korczyński
modyfikacja
23.04.2020 15:49 Andrzej Klimczak
modyfikacja
18.03.2020 14:27 Andrzej Klimczak
modyfikacja
13.03.2020 10:11 Andrzej Klimczak
modyfikacja
30.12.2019 13:33 Andrzej Klimczak
modyfikacja
18.12.2019 09:28 Daniel Drogosz
modyfikacja
Załącznik: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Wydział Infrastruktury i Rozwoju
15.11.2019 08:05 Andrzej Klimczak
modyfikacja
25.10.2019 08:13 Andrzej Klimczak
modyfikacja
15.07.2019 10:40 Andrzej Klimczak
modyfikacja
20.05.2019 11:53 Andrzej Klimczak
modyfikacja
20.05.2019 11:51 Andrzej Klimczak
skasowanie
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
20.05.2019 11:51 Andrzej Klimczak
skasowanie
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
20.05.2019 11:51 Andrzej Klimczak
modyfikacja
16.11.2018 14:30 Katarzyna Górska
skasowanie
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
16.11.2018 14:27 Katarzyna Górska
modyfikacja
Załącznik: Dyrektor WIR
16.11.2018 14:24 Katarzyna Górska
publikacja
Załącznik: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Wydział Infrastruktury i Rozwoju
13.11.2018 12:53 Katarzyna Górska
modyfikacja
Załącznik: Zadania - Wydział Infrastruktury i Rozwoju
20.03.2018 10:55 Katarzyna Zielińska
modyfikacja
Załącznik: Sesje egzaminacyjne dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy w 2018 r.
20.03.2018 10:54 Katarzyna Zielińska
modyfikacja
27.11.2017 13:35 Andrzej Klimczak
modyfikacja
24.11.2017 08:36 Andrzej Klimczak
modyfikacja
09.06.2017 08:42 Andrzej Klimczak
modyfikacja
15.03.2017 12:47 Katarzyna Zielińska
modyfikacja
Załącznik: Sesje egzaminacyjne dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy w 2017 r.
23.09.2016 10:15 Katarzyna Wychowaniec
modyfikacja
16.09.2016 13:07 Katarzyna Wychowaniec
modyfikacja
16.09.2016 13:06 Katarzyna Wychowaniec
skasowanie
Dokument: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kategoria: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
16.09.2016 13:06 Katarzyna Wychowaniec
publikacja
Załącznik: Zadania - Wydział Infrastruktury i Rozwoju
16.09.2016 13:03 Katarzyna Wychowaniec
modyfikacja
08.06.2016 13:13 Jacek Korczyński
modyfikacja
08.06.2016 13:12 Jacek Korczyński
modyfikacja
08.06.2016 13:12 Jacek Korczyński
modyfikacja
01.03.2016 09:19 Joanna Gajda-Cieślicka
modyfikacja
01.03.2016 09:18 Joanna Gajda-Cieślicka
modyfikacja
Załącznik: Sesje egzaminacyjne dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy w 2016 r.
01.03.2016 09:17 Joanna Gajda-Cieślicka
modyfikacja
01.03.2016 09:16 Joanna Gajda-Cieślicka
modyfikacja
01.03.2016 09:12 Joanna Gajda-Cieślicka
modyfikacja
01.03.2016 09:12 Joanna Gajda-Cieślicka
publikacja
01.03.2016 09:11 Joanna Gajda-Cieślicka
modyfikacja
22.02.2016 08:34 Jacek Korczyński
modyfikacja
28.12.2015 09:34 Joanna Gajda-Cieślicka
modyfikacja
14.09.2015 14:20 Joanna Gajda-Cieślicka
modyfikacja
Załącznik: Zadania - Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
09.09.2015 15:09 Joanna Gajda-Cieślicka
modyfikacja
07.05.2015 13:05 Joanna Gajda-Cieślicka
modyfikacja
Załącznik: Zadania - Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
16.04.2015 13:53 Joanna Gajda-Cieślicka
modyfikacja
04.11.2014 10:59 Joanna Gajda-Cieślicka
modyfikacja
Załącznik: Zadania - Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
14.10.2013 08:24 Daniel Drogosz
modyfikacja
11.10.2013 14:56 Daniel Drogosz
modyfikacja
11.10.2013 14:55 Daniel Drogosz
publikacja
Załącznik: Dyrektor WCiRR
11.10.2013 14:55 Daniel Drogosz
modyfikacja