Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Dla nauczyciela i rodzica - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Dla nauczyciela i rodzica

Hejt to zjawisko, które bardzo szybko rozpowszechnia się zarówno w sieci, jak i w realnej rzeczywistości. Lekcja w szkole to dobry czas, żeby porozmawiać o podłożu hejtu, o jego konsekwencjach, zarówno dla ofiar, jak i sprawców. Profilaktyka może ochronić wielu młodych ludzi przed hejtem, a kogoś, kto zechce wziąć udział w takiej machinie - powstrzyma. Zachęcamy do przeprowadzenia takiej lekcji w swojej klasie na podstawie scenariusza stworzonego przez psychoterapetkę, terapeutkę traumy Patrycję Osman.


Propozycja dyskusji podczas lekcji po obejrzeniu spotu kampanii

Spot podzielony jest na trzy obszary tematyczne:
1. HEJT
Rozmowa na temat uczuć i emocji.
Czym jest hejt i jakie ma formy? Czy hejt jest prawdą? Jak Ci/Wam się wydaje co może czuć osoba, która słyszy takie słowa? A jakbyś/jakbyście się czuł/czuli gdyby te słowa były skierowane do Ciebie/Was? Czy doświadczyłaś/eś hejtu i chcesz o tym porozmawiać?/ Czy doświadczyliście hejtu i chcecie o tym porozmawiać?
Rozmowa ma na celu poszerzenie wiedzy na temat hejtu, jego form i istnienia w przestrzeni życia uczestników oraz zatrzymać ich na chwilę na przeżywanych emocjach i uczuciach. Proponowane metody: Rozmowa, debata, burza mózgu, dzielenie się swoim doświadczeniem.

2. PRZYCZYNA
Czy hejter musi być złym człowiekiem? Czy zaburzone relacje mogą być przyczyną hejtu?
Zwrócenie uwagi uczestników na relacje i ich wagę oraz aspekt przenoszenia doświadczeń przemocy (hejt to przemoc) na innych. Wskazanie na poprawne budowanie relacji. Proponowane metody pracy: Rozmowa moderowana, plakat.

3. KONSEKWENCJE
Do czego może doprowadzić hejt?  W jaki sposób zapobiec konsekwencjom hejtu? Co możesz zrobić żeby zatrzymać hejt? Jakie konsekwencje prawne mogą spotkać hejtera? Czy hejt możemy zgłosić na policje? Gdzie szukać pomocy i jak pomagać?
Celem jest wskazanie uczestnikom rozmowy możliwości uzyskania pomocy oraz miejsc, w których można o pomoc poprosić oraz jakie są możliwości prawne i konsekwencje prawne stosowania przemocy. Uczestnicy poszerzą również wiedzę jak rozmawiać z osobami, które doświadczają hejtu – co mówić a czego nie mówić. Proponowane formy pracy: plakat, rozmowa, pogadanka.

Propozycja dyskusji podczas lekcji (plik PDF)