OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 138 - Oblodzenie Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

SPN.III.4131.3.2021 - Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z zakresu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z zakresu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin

SPN.III.4131.3.2021

stwierdzenie nieważności w całości uchwały Nr XXX/172/2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów

Pliki do pobrania