OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 138 - Oblodzenie Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

SPN.III.4130.20.2021 - Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z zakresu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z zakresu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin

SPN.III.4130.20.2021

stwierdzenie nieważności w części uchwały Nr 44/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk, tj. w zakresie: - wszystkich ustaleń planu, zarówno w tekście planu (uchwale) jak i na rysunku planu (załączniku Nr 1 do uchwały), dotyczących terenu drogi wewnętrznej, oznaczonego symbolem KDW14, - wszystkich ustaleń planu, zarówno w tekście planu (uchwale) jak i na rysunku planu (załączniku Nr 1 do uchwały), dotyczących terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN54, - sformułowania o treści: „oraz terenu kolei” zawartego w § 5 ust. 6 pkt 1 uchwały, - sformułowania: „oraz minimum 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny” zawartego w § 40 ust. 2 pkt 5 uchwały

Pliki do pobrania