OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 138 - Oblodzenie Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

SPN.III.4131.9.2021 - Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z zakresu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z zakresu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin

SPN.III.4131.9.2021

stwierdzenie nieważności w całości uchwały Nr XLVII/397/2021 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce

Pliki do pobrania