Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
101 IR.II.7843.5.106.2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno - tłocznym w miejscowości Lecłióweli, Małacentów, gmina Łagów. Projekt dotyczy przejścia przez działld będące w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Przejścia poprzeczne kanalizacji sanitarnej przez działkę nr ew. 158 obręb 004 Lechówek w Itm 112+467 i km 112+597 -pas drogowy drogi krajowej nr 74. Projektuje się sieć kanalizacyjną DN200 PVC o długości 18,9m w km 112+467 oraz DN200 PVC o długości 20,2m w km 112+597. Sieć wykonana w całości metodą bezwykopową. Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur PVC-U SDR 34 łączone przez uszczelki w rurach osłonowych Brak sprzeciwu
102 IR.II.7843.5.105.2021. BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PASIE DROGOWYM DK NR 9 W M. SULISŁAWICE GM. ŁONIÓW Brak sprzeciwu
103 IR.II.7843.5.19.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w DW 765, działka nr 2478/1 Szydłów, odcinek w ciągu drogi W dniu 17.11.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
104 IN-II.7843.5.6.2016 Budowa sieci nN w Dw 767 w msc. Pińczów W dniu 19.04.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu