Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
101 IR.II.7843.5.72.2020 Budowa oświetlenia zewnętrznego w drodze wojewódzkiej nr 728, Sielpia Wielka, pow. konecki W dniu 22.12.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
102 IR.II.7843.5.71.2020 Budowa gazociagu nc w DK nr 42, dz. nr 1088 Starachowice W dniu 17.11.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
103 IR.II.7843.5.70.2020 Budowa sieci gazowej ść w DW nr 764 w msc. Poaniec. km 75+219. W dniu 30.11.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
104 IR.II.7843.5.69.2020 Budowa gazociagu ść w DK nr 74, km 74+680, Kostomłoty II, Miedziana Góra W dniu 16.11.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
105 IR.II.7843.5.68.2020 Budowa sieci gazowej w pasie DW nr 785 w km od 31+765 do 31+790 i od 31+810 do 31+823, na działce nr ewid. 3253/3, obręb 05 Włoszczowa, gm. Włoszczowa. W dniu 10.11.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
106 IR.II.7843.5.19.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w DW 765, działka nr 2478/1 Szydłów, odcinek w ciągu drogi W dniu 17.11.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
107 IN-II.7843.5.6.2016 Budowa sieci nN w Dw 767 w msc. Pińczów W dniu 19.04.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu