Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 60 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Wisły) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 105 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej ) OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 96 - Burze z gradem Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
101 IR.II.7843.5.67.2021 Budowa sieci gazowej ś/c o długości 27,50 m w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 236+776 w m. Połaniec W dniu 12.07.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
102 IR.II.7843.5.68.2021 - napowietrzna sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV DW 742 ul. M. Reja W dniu 04.08.2021 zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu na zgłoszenie.
103 IR.II.7843.5.66.2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie DW 783 w m. Szarbia Zwierzyniecka, Skalbmierz W dniu 19.07.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
104 Budowa odcinka sieci gazowej ś/c - przejście poprzeczne przez drogę wojewódzką DW 757 km 13+860 m. Iwaniska W dniu 13.07.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
105 Budowa odcinka sieci gazowej ś/c - przejście poprzeczne przez DK 79 km 212+133 w m. Łoniów gm. Łoniów W dniu 14.07.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
106 IR.II.7843.5.19.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w DW 765, działka nr 2478/1 Szydłów, odcinek w ciągu drogi W dniu 17.11.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
107 IN-II.7843.5.6.2016 Budowa sieci nN w Dw 767 w msc. Pińczów W dniu 19.04.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu