OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
91 Budowa gazociągu ś/ć w km 0+000 iraz 0+115 drogi wojewódzkiej nr 765, dz. 416/1 Suchowola, gm. Chmielnik W dniu 11.10.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
92 IR.II.7843.5.88.2021 budowa gazociągu ś/c na terenie zamkniętym w km 189,676 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica W dniu 27.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
93 IR.II.7843.5.86.2021 Budowa linii nn 0,4kV oświetlenia drogowego DW nr 786 w km 101+368 do km 101+66 w m. Ruda Strawczyn W dniu 27.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
94 IR.II.7843.5.87.2021 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w pasie DW 754 w km 0+430 do km 0+453 w m. Ostrowiec Świętokrzyski brak sprzeciwu
95 Budowa gazociągu ś/c w pasie drogi wojewódzkiej nr 750 w msc. Zagnańsk dz. nr 777 brak sprzeciwu
96 IR.II.7843.5.84.2021 Budowa wodociągu w ul. Tarnowskiej w Kielcach w pasie DK 73 W dniu 24.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
97 IR.II.7843.5.83.2021 Budowa sieci elektroenergetycznych dla zadania "Budowa oświetlenia chodnika przy DK 42 - Łącznik Ciecierówka - Podławki - Wielka Wieś" w m. Wielka Wieś W dniu 26.10.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
98 IR.II.7843.5.82.2021 Budowa sieci gazowej ś/c w ciągu drogi wojewódzkiej DW 757 km 36+900 w msc. Staszów
99 IR.II.7843.5.81.2021 Budowa sieci gazowej ś/c na dz.5981/121 - teren zamknięty PKP ul. Krakowska m. Staszów W dniu 31.08.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
100 IR.II.7843.5.80.2021 Budowa zjazdu publicznego z DK 79 (budowa chodnika, przebudowa rowu otwartego, budowa 4 przepustów, budowa sieci wodociągowej, rozbiórka istn. sieci PVC, , rozbiórka istn. chodnika, przepustu) w msc. Połaniec Brak sprzeciwu