Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
71 IR.II.7843.5.69.2019 - Budowa soieci gazowej ść w drodze wojewódzkiej nr 754, Ostrowiec Św. W dniu 10.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
72 IR.II,.7843.5.68.2019 Budowa sieci elektroenergetycznej nn w ul. Torowej w Wąchocku - teren zamknięty PKP W dniu 30.12.2019r. wydano decyzję sprzeciwu nr XLVII/CD/2019
73 IR.II.7843.5.67.2019 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 78, dz. nr 940/4 Nagłowice W dniu 20.11.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
74 IR.II.7843.5.66.2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr 83/5 obr. 03 Janów W dniu 18.12.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
75 IR.II.7843.5.65.2019 Budowa kanalizacji deszczowej w DW 749, na działkach nr ewid. 4991, 4990, 4820/2, 4820/1, 5183/1, obręb 0002, jednostka ewid. 260503_4 Końskie - miasto. IR.II.7843.5.65.2019 W dniu 18.12.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
76 IR.II.7843.5.64.2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Koneckiej w Radoszycach - odcinek w pasie DW Nr 728 w km od 103+353 do 104+041. IR.II.7843.5.64.2019 W dniu 13.12.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
77 IR.II.7843.5.63.2019 Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem w pasie DW 768 w km od 0+267 do 0+432, na działce 232/4 w Jędrzejowie. W dniu 18.11.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
78 IR.II.7843.5.62.2019 Przejście poprzeczne sieci gazowej ś/c przez drogę krajową DK 9 w km 78+083 w msc. Jacentów, działka 253, gm. Sadowie. W dniu 05.11.2019r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
79 IR.II.7843.5.61.2019 Budowa odc. sieci wodociągowej w pasie Dw 764 Rytwiany-Kłoda W dniu 20.11.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
80 IR.II.7843.5.60.2019 Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie DK 73 Szczeworyż W dniu 05.11.2019r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.

Wybierz Strony