Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
71 IR.II.7843.5.27.2023. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 9 NA TERENIE DZIAŁKI NR 222/1 W ŁONIOWIE, GM. ŁONIÓW Brak sprzeciwu
72 IR.II.7843.5.26.2023. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania :„Rozbudowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,23 kV) w celu doświetlenia dojazdu do posesji w miejscowości Czarnca gm. Włoszczowa " - pas drogi wojewódzkiej nr 786 Brak sprzeciwu
73 IR.II.7843.5.25.2023. Budowa sieci gazowej ś/c w pasie DK 42 w msc. Górki, gm. Bliżyn Brak sprzeciwu
74 IR.II.7843.5.24.2023. Budowa odwodnienia (drenażu) przejazdów kolejowo-drogowych w km 239+898, 240+098, 240+514, 241+281 w ramach inwestycji pn.; "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz" Brak sprzeciwu
75 IR.II.7843.5.23.2023. Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem gazowym do pkt red. - pom. naściennego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 742 przez dz. nr 3620/1, 3619/1, 3619/3 dla zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie szeregowej zlokalizowanego w m. Włoszczowa ul. Pl. Wolności dz. nr 3604/2, gm. Włoszczowa Brak sprzeciwu
76 IR.II.7843.5.22.2023 - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1282,50 - długość na działce drogowej nr 305 - w kompetencji wojewody. Na projektowanej sieci wodociągowej projektuje się 6 hydrantów nadziemnych Hp DN 80 i 1 hydrant podziemny oraz zasuwy wodociągowe. Brak sprzeciwu
77 IR.II.7843.5.19.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w DW 765, działka nr 2478/1 Szydłów, odcinek w ciągu drogi W dniu 17.11.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
78 IN-II.7843.5.6.2016 Budowa sieci nN w Dw 767 w msc. Pińczów W dniu 19.04.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu