OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
71 IR.II.7843.5.109.2021. "Przejście siecią kanalizacji sanitarnej DN75PE100RC o długości 15,6 m pod Jędrzejowską Koleją Dojazdową w m. Borki dz 613 obręb 0035 Wolica , Gmina Jędrzejów." w ramach zadarta inwestycyjnego pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkach od nr 17 do nr 31, Gmina Jędrzejów Brak sprzeciwu
72 IR.II.7843.5.108.2021. Budowa obiektu liniowego - gazociągu śr/c. IIOPE LF=238/2 m i przyłącza gazowego 25PE do budynku mieszkalnego w m. Włoszczowa, ul. Sienkiewicza Nr 140, dz. Nr ewid. 1607/2. Odcinek gazociągu długości 238,2 m w pasie drogi wojewódzidej Nr 785 od lun 31+520 do łan 31+749 z przejściem poprzecznym w km 31+701 oraz w terenie zamkniętym PKP - linia kolejowa Nr 4 w km 153+030. Wniosek wycofano
73 IR.II.7843.5.107.2021. Budowa przejścia poprzecznego sieci gazowej ś/ć w obrębie pasa drogi krajowej nr 79 na odcinku od km 188+372 do 188+378 z przejściem poprzecznym w km 188+378 w m. Sandomierz ul. Ożarowska. Brak sprzeciwu
74 IR.II.7843.5.106.2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno - tłocznym w miejscowości Lecłióweli, Małacentów, gmina Łagów. Projekt dotyczy przejścia przez działld będące w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Przejścia poprzeczne kanalizacji sanitarnej przez działkę nr ew. 158 obręb 004 Lechówek w Itm 112+467 i km 112+597 -pas drogowy drogi krajowej nr 74. Projektuje się sieć kanalizacyjną DN200 PVC o długości 18,9m w km 112+467 oraz DN200 PVC o długości 20,2m w km 112+597. Sieć wykonana w całości metodą bezwykopową. Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur PVC-U SDR 34 łączone przez uszczelki w rurach osłonowych Brak sprzeciwu
75 IR.II.7843.5.105.2021. BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PASIE DROGOWYM DK NR 9 W M. SULISŁAWICE GM. ŁONIÓW Brak sprzeciwu
76 IR.II.7843.5.103.2021. Budowa odcinka przyłącza kablowego nN wraz z złączem kablowo-pomiarowym i szafą oświetlenia ulicznego ZKP+SO oraz odcinków oświetlenia ulicznego W dniu 03.01.2022r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
77 IR.II.7843.5.104.2021. "Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Końsicie ul. Spacerowa - w pasie drogi krajowej nr 42 oraz drogi wojewódzkiej nr 728" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Końskie ul. Spacerowa". Brak sprzeciwu
78 IR.II.7843.5.102.2021. „Budowa odcinka uzupełniającej sieci wodociągowej w miejscowości Konary Kolonie gmina Klimontów" - polegająca na budowie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 758 Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica - Ciszyca w km 7+421 strona prawa w msc. Konary Kolonie Brak sprzeciwu
79 IR.II.7843.5.101.2021. Budowa sieci gazowej w m. Kielce, ul. Ściegiennego. Odcinek gazociągu ś/c (250 kPa) dnll0PE długości 85,5 m w pasie drogi krajowej nr 73 w km od 15+368 do 15+440. Brak sprzeciwu
80 IR.II.7843.5.99.2021Budowa sieci gazowej w m. Kielce, ul. Ściegiennego. Odcinek gazociągu ś/c (250 kPa) dn90PE długości 25,0 ni w pasie drogowym drogi krajowej nr 73 w km 17+830 Brak sprzeciwu