Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
71 IR.II.7843.5.33.2019 budowa sieci gazowej DW 777 Dwikozy W dniu 22.08.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
72 IR.II.7843.5.32.2019 budowa sieci gazowej w pasie DK S74 Kielce- Domaszowice W dniu 22.08.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
73 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DK nr 73, dz. nr 767 obr. Szczaworyż W dniu 09.09.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
74 Budowa sieci energetycznej przy drodze krajowej nr 42, dz. Ruda Maleniecka, Cieklińsko W dniu 21.08.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
75 Budowa gazociagu ŚC z przyłązcami, dz. nr 2978/1 Bodzentyn, DW nr 752 W dniu 29.07.2019 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
76 Przebudowa linii napowietrznej nN w DK nr 74, dz. nr 1151/1 Maruszów, Ożarów sprzeciw dec. nr XXVII/D/2019 z 13.08.2019r.
77 Budowa sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji kablowej, urządzeń srk, linia kol. nr 70 w m. Januszowice, Raczyce, Glinka gm. Gnojno przeniesiono pod znak IR.II.7843.4.64.2019
78 Budowa sieci gazowej ść w DK nr 74, km 73+65 - 74+18, Miedziana Góra w dniu 19.07.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
79 Budowa gazociągu i przyłązca gazowego w DW nr 762, uk. Krakowska w Kielcach W dniu 2.07.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
80 Budowa gazociągu niskiego ciśnienia w DK nr 42, Starachowice al. Niepodległości W dniu 19.07.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony