OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 72 - Przymrozki Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
71 IR.II.7843.5.51.2022. BUDOWA GAZOCIĄG NISKIEGO CIŚNIENIA PEdn 160 Ciśnienie robocze do 106kPa, o długości 109,0 m NA TERENIE ZAMKNIĘTYM PKP; Linia kolejowa nr 025 Łódź Kaliska Dębica w km 145.808 145.832 w msc. Skarzysko-Kamienna Brak sprzeciwu 14.07.2022
72 IR.II.7843.5.50.2022. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Bieliny Kapitulne gm. Bieliny, na działkach o nr ewid: 892/2. Brak sprzeciwu
73 IR.II.7843.5.49.2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 756 w miejscowości Paprocice. 07.10.2022r.
74 IR.II.7843.5.48.2022. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Torowej w Wąchocku. Brak sprzeciwu 20.07.2022
75 IR.II.7843.5.47.2022. Wykonania przejścia projektowanej sieci wodociągowej za pomocą przewiertu sterowanego pod drogą wojewódzką DW nr 777 w km 9+002 w miejscowości Zawichost, działka nr ew. 796, obręb 0001 Miasto Zawichost Brak sprzeciwu 19.07.2022
76 IR.II.7843.5.46.2022. Budowa sieci gazowej ś/c w m. Kielce, ul. Radomska. Zakres dotyczący zgłoszenia: Odcinki gazociągu ś/c (250kPa) dn 63PE długości 21,5m w pasie drogowym drogi krajowej nr 73, w km od 4+408,5 do 4+410, oraz od 4+499 do 4+501 Brak sprzeciwu
77 IR.II.7843.5.45.2022. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 1418/1 w Kazimierzy Wielkiej, gmina Kazimierza Wielka Brak sprzeciwu
78 IR.II.7843.5.44.2022. GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PEdn63 Z PRZYŁĄCZEM PEdn25 Ciśnienie robocze do 0,5MPa, zakres i sposób wykonania robót: według załączonego projektu. ODCINEK A-B (W KOMPETENGI WOJEWODY) o długości 98,5 M W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 9, W od KM 52+045 do KM 52+150";"") Brak sprzeciwu
79 IR.II.7843.5.43.2022. Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn160, dn63 w pasie drogowym drogi krajowej nr 79: w km 265+919 (A-B), w km 266+306 (C-D) Brak sprzeciwu
80 IR.II.7843.5.42.2022. Budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 764 w Sukowie, km. 4+420 Brak sprzeciwu