Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
71 IR.II.7843.5.40.2021 - budowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 4450/4, obręb 05, jedn. ewid. 260503_4 Końskie. W dniu 14.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu
72 IR.II.7843.5.39.2021 - budowa sieci gazowej ś/c w ciągu DW 764 w km 63+873, dz. 1766/28, gm. Rytwiany. W dniu 21.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu
73 IR.II.7843.5.35.2021 - budowa sieci gazowej ś/c w ciągu DW 764 w km 66+910, dz. 538, gm. Rytwiany W dniu 26.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
74 IR.II.7843.5.32.2021 - budowa odcinka gazociągu w pasie DK nr 74 w km 3+198-3+353 i 3+353-3+425, na działkach nr 143/5, 145/1 i 172/6, obręb 05, gm. Masłów. W dniu 04.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
75 IR.II.7843.5.31.2021 - budowa gazociągu ś/c w pasie DW nr 752 w km między 15+892 a 17+181, na działce nr ewid. 2978/1, gm Bodzentyn. W dniu 23.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
76 IR.II.7843.5.29.2021 - budowa sieci elektroenergetycznej na terenie zamkniętym lk nr 4, na dz. 430/31, 430/32, obręb 0017 Skórnice, gm. Fałków. W dniu 05.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu
77 IR.II.7843.5.28.2021 - budowa sieci kablowej nN w pasie DK 73 w km od 73+300 do 73+760 oraz w pasie DW 756 w km od 74+178 do 74+180, na dz. 261, 17/1, 01 Stopnica oraz 1417/1, obręb 28 Wolica, gm. Stopnica. W dniu 28.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
78 IR.II.7843.5.30.2021 - budowa sieci wodociągowej w pasie DW 758 w km 9+667 na dz. 384/2, obręb 0013, gm. Klimontów. W dniu 12.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
79 IR.II.7843.5.26.2021 - budowa sieci gazowej S/c w pasie DW nr 754 w km od 3+991,5 do 4+000, na działce nr 43/1, gm. Ostrowiec Świętokrzyski. W dniu 25.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
80 IR.II.7843.5.27.2021 - budowa sieci gazowej ś/c w pasie DK nr 42 w km 240,272 do 240,325, na działce nr 820, gm. Bliżyn. W dniu 29.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.