OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.64.2022. BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE dn63- przejście poprzeczne na długości I5,5ni w km. 34+100 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 758 w msc. Ciszyca
2 IR.II.7843.5.63.2022. Budowa przejść sieci wodociągową pod drogą krajową nr 9 w miejscowości Byszówka, Borek Klimontowski, Klimontów
3 IR.II.7843.5.62.2022. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Prząsław w pasie drogowym drogi krajowej nr 78 na łącznicy starodroża z rondem w odległości od km 0+223,0 do km 0+271,5 od ronda w kierunku Jędrzejowa" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prząsław, Ciemo-Zaszosie wraz z przepompownią sieciową". Brak sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.60.2022. Budowa gazociągu średniego ciśnienia Chęciny os. Zelejowa - przejście poprzeczne pod drogą w granicach drogi wojewódzkiej nr 762 od km 15+447 do km 15+485" w ramach zadania inwestycyjnego pn." Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami Chęciny os. Zelejowa" Brak sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.61.2022. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOŚCIUSZKI W PASIE DROGI DK 9 W M. OPATÓW OD KM 84+260 DO KM 84+710 SL. PRZEJŚCIE POD DROGA W KM 84+550. Brak sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.59.2022 Budowa odcinka gazociągu ś/c wraz z odcinkiem przyłącza gazowego w pasie terenu kolejki wąskotorowej, Pińczów
7 Budowa sieci wodociągowej długości 3,8mb na terenie zamkniętym w m. Skarżysko-Kamienna
8 Rozbudowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 748 m. Chełmce ul. Poręby, gm. Strawczyn Brak sprzeciwu
9 Przejście poprzeczne projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia przez drogę krajową nr 77 w km 22+798 w m. Sandomierz Brak sprzeciwu 14.07.2022
10 Budowa zewnętrznej instalacji gazowej do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w pasie DW 766 km 30+778 w msc. Pińczów