Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
51 IR.II.7843.5.74.2019 Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej w km 155,821 i sieci gazociągowej w km 155,819, na działce nr ewid. 1239/13, obręb 01 Wąchock, jednostka ewid. 261105_4 Wąchock - miasto. W dni 4.03.2020r. wydano decyzję sprzeciwu nr V/CD/2020
52 IR.II.7843.5.73.2019 Budowa sieci wodociągowej przeciwpożarowej PE110 wraz z przyłączami na Lk nr 70 oraz nr 65, gm. Staszów w km 48,171 - 50,200 oraz 228,700 - 230,400. W dniu 10.01.2020r. wydano decyzję spzreciwu nr I/CD/2020
53 IR.II.7843.5.72.2019 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 3/6, 330/1, 330/2, 330/3, obręb 02, gm. Starachowice. W dniu 13.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
54 IR.II.7843.5.71.2019 Budowa gazociągu ś/c w pasie drogi krajowej nr 78 w km 583+787 do 583+808 orz drogi ekspresowej S7 w km 583+861,4 do 583+846, gm. Jędrzejów. W dniu 21.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
55 IR.II.7843.5.70.2019, Budowa linii nn oświetlenia drogowego, droga wojewódzka nr 756 w Stopnicy W dniu 5.02.2020r. wydano decyzję sprzeciwu Nr IV/D/2020
56 IR.II.7843.5.69.2019 - Budowa soieci gazowej ść w drodze wojewódzkiej nr 754, Ostrowiec Św. W dniu 10.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
57 IR.II,.7843.5.68.2019 Budowa sieci elektroenergetycznej nn w ul. Torowej w Wąchocku - teren zamknięty PKP W dniu 30.12.2019r. wydano decyzję sprzeciwu nr XLVII/CD/2019
58 IR.II.7843.5.67.2019 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 78, dz. nr 940/4 Nagłowice W dniu 20.11.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
59 IR.II.7843.5.66.2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr 83/5 obr. 03 Janów W dniu 18.12.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
60 IR.II.7843.5.65.2019 Budowa kanalizacji deszczowej w DW 749, na działkach nr ewid. 4991, 4990, 4820/2, 4820/1, 5183/1, obręb 0002, jednostka ewid. 260503_4 Końskie - miasto. IR.II.7843.5.65.2019 W dniu 18.12.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony