Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
51 IR.II.7843.5.52.2023. Budowa wodociągu rozdzielczegu PE. dn 160 w msc. Mirzec/Gadka Brak sprzeciwu
52 IR.II.7843.5.51.2023. UZBROJENIE TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W DĘBSKIEJ WOLI - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 766 Brak sprzeciwu
53 IR.II.7843.5.50.2023. Budowa odwodnienia przejazdów koiejowych (drenażu) w km 231+742,232+836, 233+476, 234+963 oraz p.o. Metan w km 234+800.W ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz".
54 IR.II.7843.5.49.2023. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach. Brak sprzeciwu
55 IR.II.7843.5.48.2023. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ I CIŚNIENIOWEJ ORAZ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 768 W PODOLANACH Brak sprzeciwu
56 IR.II.7843.5.47.2023. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na odcinku Bodzechów – Sandomierz w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” Brak sprzeciwu
57 IR.II.7843.5.46.2023. Budowa kanalizacji sanitarnej w obrąbie pasa drogowego Drogi Wojewódzkiej nr 768 w km 30+463 oraz km 31+772 w msc. Iżykowice i Niewiatrowice Brak sprzeciwu
58 IR.II.7843.5.45.2023. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Słupia na odcinku od posesji ul. Staszica j do posesji ul. Chełmowa 7 wraz: z przepięciem istniejących przyłączy w ramach rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowa Słupia. Brak sprzeciwu
59 IR.II.7843.5.44.2023. Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1kV (15kV) w pasie drogowym drogi ekspresowej S7 w miejscowości Potok Mały, gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie w ramach inwestycji pn. PBW przebudowy linii SN GPZ Jędrzejów 1 - Wodzisław odgałęzienia: bramka nr 1241 - Potok Mały 3, 4 - Potok Dziadówki - Potok RSP w miejscowości Potok, gm. Jędrzejów - etap II.1 - RE Kielce. Brak sprzeciwu
60 IR.II.7843.5.43.2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej S74 Brak sprzeciwu