Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
51 Rozbudowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 748 m. Chełmce ul. Poręby, gm. Strawczyn Brak sprzeciwu
52 Przejście poprzeczne projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia przez drogę krajową nr 77 w km 22+798 w m. Sandomierz Brak sprzeciwu 14.07.2022
53 Budowa zewnętrznej instalacji gazowej do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w pasie DW 766 km 30+778 w msc. Pińczów 07.09.2022
54 IR.II.7843.5.54.2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ( km 26 + 050,1) w miejscowości Mirocice. 16.08.2022
55 IR.II.7843.5.53.2022. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca naprzekroczeniu drogi węjęwódzlęiej siecią kanalizacji sanitarnej pN200 w rurze ochronnej DN315 w l<m 49+103 na działce o numerze ewidencyjnym 500 w m. Strzelce, gm. Oleśnica. Brak sprzeciwu
56 IR.II.7843.5.52.2022. Budowa sieci gazowej relacji Ługi- Drygulec na działkach o nr ew. 112, 573, 347/1 stanowiących drogę wojewódzką 755. Sieć gazowa o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa. Brak sprzeciwu
57 IR.II.7843.5.51.2022. BUDOWA GAZOCIĄG NISKIEGO CIŚNIENIA PEdn 160 Ciśnienie robocze do 106kPa, o długości 109,0 m NA TERENIE ZAMKNIĘTYM PKP; Linia kolejowa nr 025 Łódź Kaliska Dębica w km 145.808 145.832 w msc. Skarzysko-Kamienna Brak sprzeciwu 14.07.2022
58 IR.II.7843.5.50.2022. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Bieliny Kapitulne gm. Bieliny, na działkach o nr ewid: 892/2. Brak sprzeciwu
59 IR.II.7843.5.49.2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 756 w miejscowości Paprocice. 07.10.2022r.
60 IR.II.7843.5.48.2022. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Torowej w Wąchocku. Brak sprzeciwu 20.07.2022