OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 32 - Oblodzenie, Przymrozki Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
51 IR.II.7843.5.53.2019 Budowa gazociągu i przyłązca gazowego w DK nr S74, Kielce, ul. Rolna, dz. nr 273 Kielce W dniu 22.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
52 IR.II.7843.5.52.2019 Budowa gazociągu ść w DW nr 728, dz. nr 2309/3 obr. Małogoszcz W dniu 24.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
53 IR.II.7843.5.51.2019 Budowa wodociaąu w DW nr 750 w msc. Samsonów, dz. nr 665/8 Zagnańsk W dniu 4.11.2019r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
54 IR.II.7843.5.50.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w DW nr 756, w km 14+377, Sosnówka, gm. Nowa Słupia W dniu 3.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
55 Budowa rurociągu wody mineralnej w DW nr 973, obr. Siesławice wniosek wycofany
56 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogowego m. Promnik gm Strawczyn W dniu 18.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
57 Budowa sieci wodociągowej przeciwpożarowej z przyłączami m. Staszów w dniu 29.10.2019r. wydano decyzję sprzeciwu nr XXXVII/D/2019
58 Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN w msc. Dębska Wola gm. Morawica W dniu 9.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
59 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Ługach w Kielcach, km 192,728-192,739 LK nr 8, dz. nr 934/8, 934/9 obr. Kielce W dniu 10.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
60 Budowa sieci wodociągowej w DW nr 758, dz. nr 384/2 Konary, gm. Klimontów W dniu 15.10.2019r. wydano decyzję o przeciwie nr XXXIV/D/2019

Wybierz Strony