Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
51 IR.II.7843.5.16.2020 - Budowa linii napowietrzno-kablowej w DW nr 757, dz. nr 382/3, 435 Stopnica W dniu 11.03.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
52 IR.II.7843.5.17.2020 - Budowa gazociągu i przyłącza gazowego ś/c w pasie DW nr 762, dz. nr ewid. 189/45 Sitkówka-Nowiny W dniu 12.03.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
53 IR.II.78403.5.15.2020 - Budowa sieci wodociągowej w DK nr 78, dz. nr 940/3 Nagłowice W dniu 28.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
54 IR.II.7843.5.14.2020- Budowa sieci gazowej ść w DW 742, dz. ne 3835/4 Włoszczowa miasto W dniu 25.02.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
55 IR.II.7843.5.13.2020 - Budowa sieci gazowej ść w DW nr 742, dz. nr 3835/1,.. Włoszczowa W dniu 12.03.2020r. zawoadomiono o braku sprzeciwu
56 IR.II.7843.5.12.2020 - Budowa gazociagu średniego ciśnienia w pasieDW nr 756, km 15+080, Rudki, ul. Targowa W dniu 11.03.2020r. zawoadomiono o braku sprzeciwu
57 IR.II.7843.5.11.2020 Budowa gazociągu i przyłącza gazowego ś/c na działce nr ewid. 171/112, obręb 0024 Kielce, jedn. ewid. 266101_1 Kielce. W dniu 16.03.2020r. wydano decyzję spzreciwu Nr 6/D/2020
58 IR.II.7843.5.10.2020 - Budowa gazociągu ś/c w działce drogowej DW 742 w km od 61+655 do 61+835, od 61+875 do 62+240, na dz. ew. 445/5 i 445/4, obręb 03, jedn. ewid. 261306_2 Włoszczowa. W dniu 24.02.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
59 IR.II.7843.5.8.2020-Budowa sieci nN w DW 766 na km 22+087, działka 358/3, obręb 0026 Podłęże, 260804_5 Pińczów. W dniu 13.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
60 IR.II.7843.5.9.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej w pasie DW 755 w km od 0+696 do 1+164, na działce nr ewid. 33/2, obręb 0048, jedn. ewid. 260701_1 Bodzechów. W dniu 2.03.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony