Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
61 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w DK nr 74, dz. Kostomłoty II, gm. Miedziana Góra W dniu 9.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
62 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 9, km.106+291, dz. nr 1519 Klimontów W dniu 15.10.2019r. wydano decyzję o przeciwie nr XXXV/D/2019
63 Przebudowa linii elektroenergetycznej nN w DK nr 74, dz. 1151/1 Maruszó, gm. Ożarów zmiana zakresu zgłoszenia - przeniesiono pod znak: IR.II.7843.1.186.2019
64 Budowa gazociagu ść w DW nr 767, dz. nr 236/1 Pasturka w dniu 9.10.2019r. wniesiono sprzeciw dec. nr XXXIII/D/2019 w dniu 30.10.2019r. decyzją nr XXXVIII/D/2019 uchylono decyzję sprzeciwu nr XXXIII/D/2019 z dnia 9.10.2019r. oraz orzeczono o brku jego wniesienia.
65 Budowa gazociagu średniego ciśnienia z przyłączem w DW nr 749, dz. nr 2906/2 Nieświń W dniu 4.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
66 Budowa gazociągu i przyłączy gazowych ść na terenie zamkniętym kolejowym, dz. nr 72/9 Kielce, ul. Ustronie W dniu 11.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
67 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w DW nr 762, dz. nr 375/92 Kielce, ul. Krakowska W dniu 26.09.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
68 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie DW nr 728 ul. Konecka Radoszyce W dniu 24.09.2019 r. wydano decyzję o sprzeciwie Nr XXX/D/2019
69 Budowa linii nN 0,4kV - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji fotowoltaicznej w m. Jędrzejów w pasie DK nr 9 W dniu 29.08.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
70 IR.II.7843.5.34.2019 Budowa sieci kanalizacji sanit. w pasie DK nr 9 Lubienia W dniu 12.09.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony