Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
61 IR.II.7843.5.60.2022. Budowa gazociągu średniego ciśnienia Chęciny os. Zelejowa - przejście poprzeczne pod drogą w granicach drogi wojewódzkiej nr 762 od km 15+447 do km 15+485" w ramach zadania inwestycyjnego pn." Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami Chęciny os. Zelejowa" Brak sprzeciwu
62 IR.II.7843.5.61.2022. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOŚCIUSZKI W PASIE DROGI DK 9 W M. OPATÓW OD KM 84+260 DO KM 84+710 SL. PRZEJŚCIE POD DROGA W KM 84+550. Brak sprzeciwu
63 IR.II.7843.5.59.2022 Budowa odcinka gazociągu ś/c wraz z odcinkiem przyłącza gazowego w pasie terenu kolejki wąskotorowej, Pińczów
64 Budowa sieci wodociągowej długości 3,8mb na terenie zamkniętym w m. Skarżysko-Kamienna
65 Rozbudowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 748 m. Chełmce ul. Poręby, gm. Strawczyn Brak sprzeciwu
66 Przejście poprzeczne projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia przez drogę krajową nr 77 w km 22+798 w m. Sandomierz Brak sprzeciwu 14.07.2022
67 Budowa zewnętrznej instalacji gazowej do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w pasie DW 766 km 30+778 w msc. Pińczów 07.09.2022
68 IR.II.7843.5.54.2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ( km 26 + 050,1) w miejscowości Mirocice. 16.08.2022
69 IR.II.7843.5.53.2022. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca naprzekroczeniu drogi węjęwódzlęiej siecią kanalizacji sanitarnej pN200 w rurze ochronnej DN315 w l<m 49+103 na działce o numerze ewidencyjnym 500 w m. Strzelce, gm. Oleśnica. Brak sprzeciwu
70 IR.II.7843.5.52.2022. Budowa sieci gazowej relacji Ługi- Drygulec na działkach o nr ew. 112, 573, 347/1 stanowiących drogę wojewódzką 755. Sieć gazowa o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa. Brak sprzeciwu