Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
61 IR.II.7843.5.42.2023. Budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV (linii kablowycłi nN-0,4kV) w pasie S7 w msc Osełków Brak sprzeciwu
62 IR.II.7843.5.41.2023. Budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogi krajowej nr 74 w msc. Cedzyna
63 IR.II.7843.5.40.2023. Budowa odwodnienia przejazdów kolejowych w km 217+512, 218+869, 224+472 w ramach inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz". Brak sprzeciwu
64 IR.II.7843.5.39.2023. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa) w msc. Starachowice gmina Starachowice w ramach zadania pn. „Przebudowa sieci gazowej ś/c DN200 Starachowice odcinek ul Radomska (od stacji I ST. do Cerradu)". Brak sprzeciwu
65 IR.II.7843.5.38.2023 Budowa odcinka sieci gazowej - przejście w obrębie pasa drogi wojewódzkiej nr 755 w m. Ożarów od km 19+565 do 19+603 Brak sprzeciwu
66 IR.II.7843.5.37.2023 Budowa przejścia poprzecznego projektowanej sieci gazowej śc przez DK 9 w km 86+117 m. Opatów Brak sprzeciwu
67 Budowa sieci elektroenergetycznej nN (0,23kV) dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK 42 w m. Nowy Kazanów Brak sprzeciwu
68 IR.II.7843.5.35.2023. BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PEdn63 W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 79 W MSC. ŁONIÓW Brak sprzeciwu
69 IR.II.7843.5.34.2023. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego, działka nr 1021/3 Nowy Korczyn Brak sprzeciwu
70 IR.II.7843.5.33.2023. Budowa linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV oświetlenia drogowego w granicach pasa drogowego Drogi Wojewódzkiej nr 786 od km 102+846 do km 102+876 w ramach zadania pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Promnik." Bez uwag