Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
61 IR.II.7843.5.95.2022. Kanał sanitarny wraz z odcinkami należącymi do sieci (ONS) w msc. Wiśniówka, gm. Masłów - część 1 - w pasie drogi krajowej nr 73 Brak sprzeciwu
62 IR.II.7843.5.94.2022. Budowa przepompowni ścieków w pasie DK9 w ramach BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOŚCIUSZKI W PASIE DROGI DK9 W M. OPATÓW OD KM 84+260 DO KM 84+710 SL. PRZEJŚCIE POD DROGA W KM 84+550 - inwestycja na działce o nr ewid.I988/5 obręb 0001 Opatów Brak sprzeciwu
63 IR.II.7843.5.93.2022. Budowa sieci wodociągowej w poboczu ul. Czarnieckiego z włączeniem w miejscowości Marchocice do istniejącego wodociągu średnicy 110 zlokalizowanej na dz. nr 195, obręb Wałkonowy Dolne do zabudowanego hydrantu nadziemnego na dz. nr 1076/19, obręb Secemin i dalej na dz. nr 1077/12 Brak sprzeciwu
64 IR.II.7843.5.19.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w DW 765, działka nr 2478/1 Szydłów, odcinek w ciągu drogi W dniu 17.11.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
65 IN-II.7843.5.6.2016 Budowa sieci nN w Dw 767 w msc. Pińczów W dniu 19.04.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu