Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
61 IR.II.7843.5.45.2021 - budowa sieci gazowej śc pod DW nr 755 w km 20+915, dz. 1738/4, obręb Ożarów. W dniu 18.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
62 Budowa dwóch odcinków sieci gazowej ś/c - przejścia poprzeczne przez DW 777 w km 18+869,5 i 19+200,0 ul. Trójca m. Zawichost W dniu 29.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
63 Budowa gazociągu ś/c w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 742 km 62+226,5 do 62+230,1 we Włoszczowie W dniu 04.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
64 Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w pasie DK 42, dz. nr 195 w msc. Błaszków gm. Stąporków W dniu 13.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
65 Budowa gazociągu śc w pasie DW nr 754 w msc. Sudół gm. Bodzechów oraz w msc. Ostrowiec Św. W dniu 13.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
66 IR.II.7843.5.38.2021 - budowa sieci gazowej ś/c w ciągu DW 764 w km 65+722, dz. 1340, gm. Rytwiany. W dniu 26.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
67 IR.II.7843.5.34.2021 - budowa sieci gazowej ś/c w ciągu DW 764 w km 66+805, dz. 538, gm. Rytwiany. W dniu 26.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
68 IR.II.7843.5.33.2021 - budowa sieci gazowej ś/c w ciągu DW 764 w km 66+712, dz. 1340, gm. Rytwiany. W dniu 21.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu
69 IR.II.7843.5.37.2021 - budowa sieci gazowej ś/c w ciągu DW 764 w km 66+060, dz. 538, gm. Rytwiany W dniu 26.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
70 IR.II.7843.5.36.2021 - budowa sieci gazowej ś/c w ciągu DW 757 w km 36+776-36+771, na dz. 5893/20, 5909/13, 2951/23, 2951/20, gm. Staszów. W dniu 24.05.2021r. wycofano zgłoszenie