Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.4.2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DW 786 , dz. nr 441/1, 449/1, 461/1, 462/1, 487/1, 768, 703/5 obr. 0009 Promnik W dniu 22.02.2017 zgłoszenie zostało przyjęte bez uwag
2 IR.II.7843.5.3.2017 Budowa sieci energetycznej oświetlenia w DK nr 42 w miejscowości Skórnice, gm. Fałków W dniu 09-02-2017r. przyjęto zgłoszenie bez uwag
3 IR.II.7843.5.2.2017 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 7 w miejscowości Tokarnia, gm. Chęciny sprzeciw na zgłoszenie - decyzja nr III/D/2017 z dnia 03.02.2017r.
4 IR.II.7843.5.1.2017 Budowa sieci elektroenergetycznej w DW 742 w miejscowości Międzylesie, dz. 252. W dniu 08.02.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.31.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków , dz. nr ewid. 853/10 obr. 03 Sędziszów - teren zamknięty PKP. W dniu 12.01.2017 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.30.2016 Rozbudowa linii nn w Dw 742 w msc. Stanowiska, gm. Kluczewsko W dniu 30.01.2017r. wniosiono sprzeciw na zgłoszenie