Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.62.2020 Rozbudowa sieci napowietrznej Nn w DW nr 746 Modliszewice, gm. Końskie
2 IR.II.7843.5.61.2020 Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej ść na terenie zamkniętym, LK nr 25, Ćmielów Miasto W dniu 15.10.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.60.2020 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 42, km 262+984, Wąchock W dniu 18.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.59.2020 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w DW nr 749, w msc. Rogów, ul. Graniczna W dniu 06.10.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.58.2020 Budowa gazociągu ść w DK nr 9, dz. 424 Suliszów, gm. Łoniów W dniu 17.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.57.2020 Budowa odcinków wodociągu magistralnego na terenach zamkniętych ( linia kolejowa nr 70 i 65 obr. Pliskowola i Niekrasow, gm. Osiek W dniu 03.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
7 IR.II.7843.5.56.2020 Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w Dk nr 74, dz. nr 8/53 obr. Miedziana Góra W dniu 15.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu