Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.39.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. O. Z.G. w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. O. Z.G. w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.39.2020, Budowa sieci gazowej w DW nr 764, km 66+060 w msc. Niedziałki, gm. Rytwiany
Wniesienie sprzeciwu /data/
W dniu 16.07.2020r. wydano decyzję sprzeciwu Nr 20/D/2020
Informacja o braku sprzeciwu