Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.61.2020 Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej ść na terenie zamkniętym, LK nr 25, Ćmielów Miasto
2 IR.II.7843.5.60.2020 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 42, km 262+984, Wąchock W dniu 18.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.59.2020 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w DW nr 749, w msc. Rogów, ul. Graniczna
4 IR.II.7843.5.58.2020 Budowa gazociągu ść w DK nr 9, dz. 424 Suliszów, gm. Łoniów W dniu 17.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.57.2020 Budowa odcinków wodociągu magistralnego na terenach zamkniętych ( linia kolejowa nr 70 i 65 obr. Pliskowola i Niekrasow, gm. Osiek
6 IR.II.7843.5.56.2020 Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w Dk nr 74, dz. nr 8/53 obr. Miedziana Góra W dniu 15.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
7 IR.II.7843.5.55.2020 Budowa sieci ciepłowniczej w Kielcach, al. Tysiaclecia PP, etap I, DK nr 73,
8 IR.II.7843.5.54.2020 Budowa gazociągu średnigo ciśnienia w msc. Radkowice, gm. Chęciny, DW nr 761. W dniu 18.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
9 IR.II.7843.5.52.2020 Budowa gazociągu ś/c w pasie drogi krajowej nr 78 w km od 197+868 do 197+932, od 197+937,5 do 198+028 wraz z przejściami poprzecznymi w km 197+982 i 197+991, na działkach nr ewid. 192/1, 193/1, 193/2 i 196/6, obręb 0007, gm. Jędrzejów.
10 IR.II.7843.5.53.2020 Budowa sieci wodociągowej pod torami kolejowymi lk nr 008 w km 197,474 - 197,480, na działce nr ewid 271/8, obręb 0003, gm. Sitkówka-Nowiny. W dniu 2.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony