Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.46.2023. Budowa kanalizacji sanitarnej w obrąbie pasa drogowego Drogi Wojewódzkiej nr 768 w km 30+463 oraz km 31+772 w msc. Iżykowice i Niewiatrowice Brak sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.45.2023. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Słupia na odcinku od posesji ul. Staszica j do posesji ul. Chełmowa 7 wraz: z przepięciem istniejących przyłączy w ramach rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowa Słupia.
3 IR.II.7843.5.44.2023. Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1kV (15kV) w pasie drogowym drogi ekspresowej S7 w miejscowości Potok Mały, gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie w ramach inwestycji pn. PBW przebudowy linii SN GPZ Jędrzejów 1 - Wodzisław odgałęzienia: bramka nr 1241 - Potok Mały 3, 4 - Potok Dziadówki - Potok RSP w miejscowości Potok, gm. Jędrzejów - etap II.1 - RE Kielce. Brak sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.43.2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej S74 Brak sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.42.2023. Budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV (linii kablowycłi nN-0,4kV) w pasie S7 w msc Osełków Brak sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.41.2023. Budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogi krajowej nr 74 w msc. Cedzyna
7 IR.II.7843.5.40.2023. Budowa odwodnienia przejazdów kolejowych w km 217+512, 218+869, 224+472 w ramach inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz". Brak sprzeciwu
8 IR.II.7843.5.39.2023. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa) w msc. Starachowice gmina Starachowice w ramach zadania pn. „Przebudowa sieci gazowej ś/c DN200 Starachowice odcinek ul Radomska (od stacji I ST. do Cerradu)".
9 IR.II.7843.5.38.2023 Budowa odcinka sieci gazowej - przejście w obrębie pasa drogi wojewódzkiej nr 755 w m. Ożarów od km 19+565 do 19+603 Brak sprzeciwu
10 IR.II.7843.5.37.2023 Budowa przejścia poprzecznego projektowanej sieci gazowej śc przez DK 9 w km 86+117 m. Opatów Brak sprzeciwu