Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.89.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Górno, ul. Łysicka 13, 26-008 Górno


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Górno, ul. Łysicka 13, 26-008 Górno
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.89.2022. Budowa stanowisk słupowych 4-szt. (słup betonowy wirowany E-10,5) w pasie drogi DK74. Budowa linii oświetlenia drogowego - odcinek linii napowietrznej izolowanej (AsXSn2x25- 184m), wzdłuż drogi krajowej nr 74 oraz montaż opraw oświetlenia drogowego (4-szt.), na słupach projektowanych
Wniesienie sprzeciwu /data/
Brak sprzeciwu
Informacja o braku sprzeciwu