Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.85.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.85.2022. Przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 9 relacji Radom-Rzeszów w km 106 + 291( przejście poprzeczne )na działce o nr ewid.1519 w miejscowości Klimontów.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu