Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.46.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Łagiweska 25, 28-100 Busko Zdrój


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Łagiweska 25, 28-100 Busko Zdrój
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.46.2020 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w DW nr 767, km 12+7356 - 12+837 Busko-Zdrój
Wniesienie sprzeciwu /data/
W dniu 14.09.2020r. wniesiono sprzeciw, dec. 27/D/2020
Informacja o braku sprzeciwu