Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.42.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Polska Spółka Gazowa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddz. ZG Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazowa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddz. ZG Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.42.2020 Budowa gazociągu i przyłacza gazowego śc. dz. nr 171/12 Kielce, ul. Tarnowska, DK nr 73
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 8.07.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu