Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.38.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.38.2020 Budowa wodociągu w DW nr 786 , działki obr. Brzozowa gm. Secemin
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 30.07.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu