Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.84.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.84.2022. Budowa odcinka (odcinek W1-A oraz odcinek B-C0 gazociągu średniego cisnienia dn 63 mm PE w pasie drogi wojewódzkiej nr 973 (odcinek W1-A w km 5+65 oraz B-C w km od 5+229 do 5+239)
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu