Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.91.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Kunów, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Kunów, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.91.2022. Budowa sieci oświetleniowej mającej na celu doświetlenie drogi krajowej wg projektu pt.: „Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w pasie drogowym DK nr 9 w km 59+711 do 60+004 w m. Kunów ul. Starachowicka, gm. Kunów".
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu