Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.90.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.90.2022. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w m. Badrzychowice gm. Nowy Korczyn, Zakres opracowania obejmuje przejście poprzeczne projektowanym gazociągiem DN90mm w rurze ochronnej DN125mm pod drogą wojewódzką Nr 973 (działka nr ewidencyjny 244/1 obręb Badrzycliowice) w km 18+281 o długości 20,2m.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu