Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019 r. będzie dniem pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego X

Biuro Wojewody - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Biuro Wojewody

Agata Gałka-Bernacka
Dyrektor Biura Wojewody

sekretariat: pok. 126, bud. A

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 12 32
fax: +48 (41) 342 16 93
e-mail: sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl

Teresa Daszkowska
Zastępca Dyrektora Biura Wojewody

sekretariat: pok. 126, bud. A

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 12 32
fax: +48 (41) 342 16 93
e-mail: sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl

 


Rzecznik Prasowy Wojewody

sekretariat: pok. 126, bud. A

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 18 03
fax: +48 (41) 342 16 93
 

 

 

 

Pliki do pobrania