Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019 r. będzie dniem pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego X

Wydział Organizacji i Kadr - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wydział Organizacji i Kadr

 
 

 

 

 

Wydział Organizacji i Kadr

sekretariat: pok. 236, bud. A
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 15 34
fax: +48 (41) 342 18 34
e-mail: bdg03@kielce.uw.gov.pl

Dyrektor: Anna Król
Z-ca dyrektora: Bartosz Rojek

 

Pliki do pobrania

  • Zadania.pdf
    18.69 KB
    Data publikacji : 18.04.2014 08:41
    Data modyfikacji : 22.08.2018 09:04