Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wydział Organizacji i Kadr - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wydział Organizacji i Kadr

 
 

 

 

 

Wydział Organizacji i Kadr

sekretariat: pok. 236, bud. A
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 15 34
fax: +48 (41) 342 18 34
e-mail: bdg03@kielce.uw.gov.pl

Dyrektor: Anna Król
Z-ca dyrektora: Marzena Surdyka

 

Pliki do pobrania