Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 60 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Wisły) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 105 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej ) OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 96 - Burze z gradem Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
11 IR.II.7843.5.43.2022. Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn160, dn63 w pasie drogowym drogi krajowej nr 79: w km 265+919 (A-B), w km 266+306 (C-D) Brak sprzeciwu
12 IR.II.7843.5.42.2022. Budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 764 w Sukowie, km. 4+420 Brak sprzeciwu
13 IR.II.7843.5.41.2022. Budowa napowietrzno-kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego w granicach pasa drogowego drogi krajowej DK 74 od km 107+188 do km 107+726 w msc. Belno i Makoszyn, gm. Bieliny Brak sprzeciwu
14 IR.II.7843.5.40.2022. BUDOWA ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA (P1-P2) W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 764 W KM 69-+154 W MSC. NIEDZIAŁKI Brak sprzeciwu
15 IR.II.7843.5.39.2022. Budowa sieci gazowej z rur PE100 SDR11 o średnicy DN 63x5,8 i ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w msc. Trzebiesławice (w ciągu DK9) Brak sprzeciwu
16 IR.II.7843.5.38.2022. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów - odcinek 6" Brak sprzeciwu
17 IR.II.7843.5.37.2022- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej r rur PVC-U SN12 o średnicy 200 mm w drodze krajowej nr 79 w km 203+300 w Sośniczanach Brak sprzeciwu
18 IR.II.7843.5.36.2022. Budowa odcinka gazociągu ś/ć dn 110 mm PE w pasie drogi wojewódzkiej nr 767 (km 3+713 - 3+740 w msc. Pasturka
19 IR.II.7843.5.35.2022. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w terenie zamkniętym , Linii Kolejowej nr 025 Łódź Kaliska - Dębica , odcinek 5-6 , w km. 220+ 666 - dz. nr ew. 299 ark. 1 Jedn. ew.: 260902_2 Dwikozy , Obręb: 0016 Romanówka Brak sprzeciwu
20 IR.II.7843.5.34.2022. BUDOWA ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA (Gl-P) W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 764 W KM 63 + 164, DZ. 261206_2.0006.1766/2 Brak sprzeciwu