Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
41 IR.II.7843.5.72.2022. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opatowiec: Opatowiec PR07 - DK79 od km 284+70 do km 284+520 Brak sprzeciwu
42 IR.II.7843.5.73.2022. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opatowiec:Chwalibogowice i Kraśniów PRO8 od km 282+800 do km 283+530 Brak sprzeciwu
43 IR.II.7843.5.65.2022. BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1KV OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 751 W MSC. MIROCICE GM. NOWA SŁUPIA NA ODCINKU W KM DROGI: 24+761 DO 25+307 , LINIĄ NAPOWIETRZNA NA SZESNASTU SŁUPACH WIRIWANYCH. DŁUGOŚCI LINII 546/612MB POPROWADZONE ZE SŁUPA PRZYŁĄCZENIOWEGO NA DZ NR 633/5 Brak sprzeciwu
44 IR.II.7843.5.64.2022. BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE dn63- przejście poprzeczne na długości I5,5ni w km. 34+100 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 758 w msc. Ciszyca Brak sprzeciwu
45 IR.II.7843.5.63.2022. Budowa przejść sieci wodociągową pod drogą krajową nr 9 w miejscowości Byszówka, Borek Klimontowski, Klimontów Brak sprzeciwu
46 IR.II.7843.5.62.2022. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Prząsław w pasie drogowym drogi krajowej nr 78 na łącznicy starodroża z rondem w odległości od km 0+223,0 do km 0+271,5 od ronda w kierunku Jędrzejowa" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prząsław, Ciemo-Zaszosie wraz z przepompownią sieciową". Brak sprzeciwu
47 IR.II.7843.5.60.2022. Budowa gazociągu średniego ciśnienia Chęciny os. Zelejowa - przejście poprzeczne pod drogą w granicach drogi wojewódzkiej nr 762 od km 15+447 do km 15+485" w ramach zadania inwestycyjnego pn." Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami Chęciny os. Zelejowa" Brak sprzeciwu
48 IR.II.7843.5.61.2022. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOŚCIUSZKI W PASIE DROGI DK 9 W M. OPATÓW OD KM 84+260 DO KM 84+710 SL. PRZEJŚCIE POD DROGA W KM 84+550. Brak sprzeciwu
49 IR.II.7843.5.59.2022 Budowa odcinka gazociągu ś/c wraz z odcinkiem przyłącza gazowego w pasie terenu kolejki wąskotorowej, Pińczów
50 Budowa sieci wodociągowej długości 3,8mb na terenie zamkniętym w m. Skarżysko-Kamienna