OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 32 - Oblodzenie, Przymrozki Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
41 IR.II.7843.5.63.2019 Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem w pasie DW 768 w km od 0+267 do 0+432, na działce 232/4 w Jędrzejowie. W dniu 18.11.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
42 IR.II.7843.5.62.2019 Przejście poprzeczne sieci gazowej ś/c przez drogę krajową DK 9 w km 78+083 w msc. Jacentów, działka 253, gm. Sadowie. W dniu 05.11.2019r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
43 IR.II.7843.5.61.2019 Budowa odc. sieci wodociągowej w pasie Dw 764 Rytwiany-Kłoda W dniu 20.11.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
44 IR.II.7843.5.60.2019 Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie DK 73 Szczeworyż W dniu 05.11.2019r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
45 IR.II.7843.5.58.2019 Budowa sieci wodociągowej - linia kolej. nr 25 Wąchock w dniu 29.11.2019r. wydano decyzję sprzeciwu Nr XLIII/CD/2019
46 IR.II.7843.5.59.2019 Budowa sieci wodociągowej - linia kolej. nr 25 Marcinków W dniu 20.11.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
47 IR.II.7843.5.57.2019 Budowa odc. sieci gazowej ść w pasie DK 74 Opatów W dniu 29.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
48 IR.II.7843.5.56.2019 Budowa sieci gazowej ść. w DW nr 777, km 5+862 w Dwikozach W dniu 4.11.2019 zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
49 IR.II.7843.5.55.2019 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 78, Nagłowice, dz. nr 940/4. w dniu 13.11.2019r. wydano decyzję sprzeciwu Nr XL/D/2019
50 IR.II.7843.5.54.2019 Rozbudowa sieci wodociagowej w DW nr 753, w msc. Bieliny Kapitulne W dniu 20.12.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony