Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
41 IR.II.7843.5.21.2020 Budowa gazociagu ść. w DW nr 742, Włoszczowa ul. Jędrzejowska W dniu 8.04.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
42 IR.II.7843.5.20.2020 Budowa przejścia poprzecznego odcinkiem sieci gazowej ś/c pod torami kolejowymi nr 75 w km 8+942, na działce nr ewid. 1117/2, obręb 0014 Szczeka, gm. Rytwiany. W dniu 21.04.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
43 IR.II.7843.5.19.2020 Budowa gazociągu ś/c PEdn63 w pasie DW Nr 751 w m. Grabków i Dąbrowa Dolna w km między 2+2443,6 a 21+714,00
44 IR.II.7843.5.18.2020- Budowa gazociągu ś/c w pasie DW nr 742, na dz. 4607/46 i 6252/14 Włoszczowa W dniu 18.03.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
45 IR.II.7843.5.16.2020 - Budowa linii napowietrzno-kablowej w DW nr 757, dz. nr 382/3, 435 Stopnica W dniu 11.03.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
46 IR.II.7843.5.17.2020 - Budowa gazociągu i przyłącza gazowego ś/c w pasie DW nr 762, dz. nr ewid. 189/45 Sitkówka-Nowiny W dniu 12.03.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
47 IR.II.78403.5.15.2020 - Budowa sieci wodociągowej w DK nr 78, dz. nr 940/3 Nagłowice W dniu 28.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
48 IR.II.7843.5.14.2020- Budowa sieci gazowej ść w DW 742, dz. ne 3835/4 Włoszczowa miasto W dniu 25.02.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
49 IR.II.7843.5.13.2020 - Budowa sieci gazowej ść w DW nr 742, dz. nr 3835/1,.. Włoszczowa W dniu 12.03.2020r. zawoadomiono o braku sprzeciwu
50 IR.II.7843.5.12.2020 - Budowa gazociagu średniego ciśnienia w pasieDW nr 756, km 15+080, Rudki, ul. Targowa W dniu 11.03.2020r. zawoadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony