Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
41 Budowa gazociągu i przyłącza gazowego ś/c do budynku biurowego DK 73 km 18+193 do 18+244 m. Bilcza gm. Morawica W dniu 16.06.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
42 IR.II.7843.5.53.2021 - budowa sieci elektroenergetycznej w km 73+465 - 73+510 drogi krajowej nr 73, działka 1417/1, obręb Wolica, gm. Stopnica. W dniu 14.06.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
43 IR.II.7843.5.52.2021 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w km 41+266 do 41+905 wraz z budową sieci elektroenergetycznej w miejscowości Starachowice.
44 Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza w pasie DW nr 762 w m. Chęciny
45 IR.II.7843.5.51.2021 - budowa kanalizacji sanitarnej pod DW nr 764 w km 4+140, na działkach 395/2, 403/4, obręb 0015, 260405_5 Daleszyce. W dniu 22.06.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
46 Budowa sieci gazowej ś/c w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 km 70+906 - 70+908 na działce nr 916 w msc. Rudniki W dniu 26.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
47 Budowa sieci gazowej ś/c w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 km 70+658 - 70+688,5 na działce nr 916 w msc. Rudniki W dniu 25.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu
48 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Suchowola gm. Chmielnik, na działce nr 295/1,obr.0019, jedn. ewid. 260404_5 W dniu 25.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
49 Przebudowa 5 przejść poprzecznych linii napowietrznej nN 0,4kV nad drogą wojewódzką nr 765 w m. Szydłów w km 20+140, 20+245, 20+300, 20+344, 20+375 oraz budowa dwóch przejść poprzecznych kablem energetycznym pod drogą wojewódzką nr 765 w km 19+990, 20+040, na działkach 606/4, 606/5, 606/9, ul. Kielecka Staszów W dniu 18.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
50 IR.II.7843.5.45.2021 - budowa sieci gazowej śc pod DW nr 755 w km 20+915, dz. 1738/4, obręb Ożarów. W dniu 18.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.