Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 60 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Wisły) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 105 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej ) OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 96 - Burze z gradem Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
41 IR.II.7843.5.13.2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 763 msc. Radkowice Brak sprzeciwu
42 IR.II.7843.5.12.2022. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej DN 63 PE o długości 18,4 m w km 107+354 ( rura przewiertowa llOPE) w msc. Makoszyn W dniu 18.02.2022r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
43 IR.II.7843.5.11.2022. Budowa odcinka gazociągu ś/ć w pasie drogi wojewódzkiej nr 765, w km 1+300 w msc. Suchowola, Gm. Chmielnik Brak sprzeciwu
44 IR.II.7843.5.9.2022. BUDOWA SIECI NAPOWIETRZNEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIĘCIU 0,4 K V OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MIERONICE W dniu 18.02.2022r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
45 IR.II.7843.5.10.2022. GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PEdn63, PEdnSO. ODCINEK A-B, C-D (W KOMPETENCJI WOJEWODY) o długości 84,0 M W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 9, W od KM 68+071 do KM 68-1-141 Brak sprzeciwu
46 IR.II.7843.5.8.2022. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym : Klemencice - MOP ". Brak sprzeciwu
47 IR.II.7843.5.7.2022. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 400 od komory K-06 do komory K-04 przy al. Opielińskiej w Kielcach - odcinek od punktu "A " do punktu "B" w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 786 - ulicy Grunwaldzkiej. Brak sprzeciwu
48 IR.II.7843.5.6.2022. "Sieć gazowa ś/c wraz z przyłączem do budynku jednorodzinnego na dz- nr ewid. 5352 przy ul. Sienkiewicza w m. Włoszczowa" - Gazociąg ś/c dnóSntPE o długości 17,5m w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr785- odcinek wzdłuż drogi w kilometrze od 31+821 do 31+825,5 oraz przejście poprzeczne w km 31+821 Brak sprzeciwu
49 IR.II.7843.5.4.2022. Budowa odcinka sieci gazowej ś/c - przejście poprzeczne przez drogę wojewódzką DW758 w km 34+007 w miejscowości Ciszyca, gm. Koprzywnica (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Brak sprzeciwu
50 IR.II.7843.5.5.2022. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEj'§/CPE dn40 W PASIE DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ NR 42 W KM. OK. 265 + 195 SP O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI Ł= 2,0M W MSC. STARACHOWICE, UL. KIELECKA Brak sprzeciwu