Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
41 IR.II.7843.5.63.2023. Budowa odcinka sieci wodocisjgowej w pasie drogowym drogi krajowej DK 73 w msc. Bilcza Brak sprzeciwu
42 IR.II.7843.5.62.2023. Budowa odwodnienia przejazdów kolejowo-drogowych na odcinkach u km 194+555 - 194+609. 196+823 - 196+844, 200+138 -- 200+160, 201+058 - 20!+265, 201+923 - 201+988, 203+367 - 203+394, 204+401 - 204+425, 204+769 - 205+005, 208+666 - 208+688. 209+212 - 209+469 w rumach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna Sandomierz". Bez rozpatrzenia
43 IR.II.7843.5.61.2023. Budowa sieci kablowej 15 k V i 0,4 kV, budowa sieci napowietrznej 0,4kV oraz budowa kanalizacji światłowodowej w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 752 . Brak sprzeciwu
44 IR.II.7843.5.60.2023. Budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogi wojewódzkiej nr 728 w msc. Dyszów Kornica i Barycz, gm. Końskie Brak sprzeciwu
45 IR.II.7843.5.59.2023. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV w msc. Radoszyce Brak sprzeciwu
46 IR.II.7843.5.58.2023. Budowa gazociągu n/c w msc. Kielce oś. Pod Dalnią Brak sprzeciwu
47 IR.II.7843.5.57.2023. Budowa linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją światłowodową w m. Piekoszów, gm. Piekoszów w ramach inwestycji "PBW przebudowy linii GPZ Karczówka - Piekoszów od bramki nr 512 do słupa nr 13 oraz do słupa nr 2 przed bramką rozłącznikową nr 156 w m. Wincentów, gm. Piekoszów - RE Kielce Brak sprzeciwu
48 IR.II.7843.5.56.2023. Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia wzdłuż drogiwojewódzkiej w m. Grabków Wojciechów gm. Pawłów. " Brak sprzeciwu
49 IR.II.7843.5.55.2023. BUDOWA SIECI GAZOWEJ DN 63-225 mm PE 0 ŁĄCZNEJ DlJiGOŚCI E - 4.2 mb I PRZYŁĄCZA GAZU DN 32 mm PE O DEUGOŚCl L - 2,6 mb ORAZ PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ DN 225 mm PE O DEUGOŚCl L - 37,0 mb 1 PRZEBUDOWA PRZYEĄCZA GAZU DN 32 mm PE O DEUGOŚCl L - 23,9 mb I DN 25 mm STAE. O DŁUGOŚCI L-0.5 mb ŚREDNIEGO CIŚNIENIA (MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA WYNOSI 0,5 MPa.) NA DZ. NR EWID. 20. 113 - OBRĘB 0005 MLODZAWY REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI PN. „PRZEBUDOWA SIECI GAZOCIĄGOWEJ S/C W M. SKARŻYSKO - KAMIENNA, UL. MLODZAWY'^ Brak sprzeciwu
50 IR.II.7843.5.54.2023. Budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogi wojewódzkiej Nr 767 w msc. Pasturka, Bogucice Drugie, Bogucice Brak sprzeciwu