OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 48 - Oblodzenie, Silny wiatr, Przymrozki Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
31 IR.II.7843.5.77.2022. Budowa zewnętrznej instalacji gazowej do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 766, w km 30+778 w msc. Pińczów
32 IR.II.7843.5.76.2022. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z RUR O ŚREDNICY dnl25MM PEIOO S D R l l , DŁUGOŚCI 85,2 M I GŁ. 1,60-170 M W MSC. ZAGRODY. Brak sprzeciwu
33 IR.II.7843.5.75.2022. GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PEdn63 Ciśnienie robocze do 0,5MPa, zakres i sposób wykonania robót: według załączonego projektu. ODCINEK A-B (W KOMPETENGI WOJEWODY) o długości 20,0 M W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 9, w od KM 48+176 do KM 48+176 Brak sprzeciwu
34 IR.II.7843.5.74.2022. Budowa przejść poprzecznych siecią gazową ś/ć pod drogą wojewódzka nr 757 w km 27+276, 27+388, 27+646, 27+724, 27+865 w miejscowości Kolonia Bogoria Brak sprzeciwu
35 IR.II.7843.5.68.2022. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opatowiec: Ławy, Urzuty PR02/03 - DK79 od km 290+670 do km 291+960 Brak sprzeciwu
36 IR.II.7843.5.66.2022. BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1KV OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI MSC. SERWIS GM. NOWA SŁUPIA, LINIĄ NAPOWIETRZNĄ NA TRZECH SŁUPACH WIROWANYCH. DŁUGOŚCI LINII 76/90MB Brak sprzeciwu
37 IR.II.7843.5.67.2022. BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1KV OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI MSC. BASZOWICE GM. NOWA SŁUPIA, L I N L NAPOWIETRZNA NA CZTERECH SŁUPACH WIROWANYCH. DŁUGOŚCI LINII 103/133MB Brak sprzeciwu
38 IR.II.7843.5.71.2022. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opatowiec: Rogów PR06 - DK79 od km 287+200 do km 288+170 Brak sprzeciwu
39 IR.II.7843.5.70.2022. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opatowiec: Rogów i Wyszogród PR04 - DK79 od km 288+790 do km 289+600 Brak sprzeciwu
40 IR.II.7843.5.69.2022. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opatowiec: Rogów PROS - DK79 od km 288+410 do km 288+520 Brak sprzeciwu