Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
31 IR.II.7843.5.37.2020 Budowa gazociągu ś/c PE dn63, na działce nr ewid. 3685/2, obręb 0001, Wąchock. W dniu 16.06.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
32 IR.II.7843.5.36.2020 Budowa oświetlenia Domu Kultury, DW nr 766, dz. nr 193/10 Pińczów W dniu 29.06.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
33 IR.II.7843.5.35.2020 Rozbudowa linii energetycznej nn oświetlenia drogowego w msc. Cudzynowice, Kazimierza Wielka W dniu 20.07.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
34 IR.II.7843.5.33.2020 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DW nr 786, dz. nr 149/5 Wielebnów W dniu 1.07.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
35 IR.II.7843.5.34.2020 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wąwozy, DW nr 751, dz. nr 80 Ostrowiec Świętokrzyski W dniu 24.06.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
36 IR.II.7843.5.32.2020 Budowa sieci gazowej śc. w Dw nr 741, km. 61+817, dz. nr 445/4 Włoszczowa W dniu 28.05.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
37 IR.II.7843.5.30.2020 Budowa sieci gazowej śc w DK nr 73, ul. Ściegiennego W dniu 22.06.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
38 IR.II.7843.5.31.2020 Budowa gazociagu ść w DK nr 74, Miedziana Góra W dniu 25.05.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
39 IR.II.7843.5.29.2020 Budowa sieci kablowej nn w DK nr 73, dz. Piotrkowice, gm. Chmielnik W dniu 22.06.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
40 IR.II.7843.5.28.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej w DK nr 73, dz. nr 200/1, 24, Bronina gm. Busko-Zdrój W dniu 3.07.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony