Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
31 Budowa odcinka sieci gazowej ś/c - przejście poprzeczne przez DK 79 km 212+133 w m. Łoniów gm. Łoniów W dniu 14.07.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
32 Budowa gazociągu ś/c w pasie DK 74 km 75+047, km75+201, km75+338, 75+512, m. Kostomłoty Drugie, gm. Miedziana Góra W dniu 06.07.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
33 Budowa gazociągu i przyłącza gazowego ś/c do budynku mieszkalnego w pasie DW 762 km 11+465 w m. Zgórsko ul. Letnia W dniu 06.07.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
34 Budowa gazociągu ś/c z przyłączami w pasie drogi wojewódzkiej nr 752 w m.Bodzentyn W dniu 25.06.2021r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
35 Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej śc w pasie drogi wojewódzkiej 744 ul. Radomska Starachowice
36 Budowa gazociągu ś/c w pasie drogowym drogi ekspresowej S7 w msc. Barcza gm Zagnańsk
37 IR.II.7843.5.58.2021 - budowa odcinka kanalizacji deszczowej w pasie DW 762 w km 16+970, na działkach nr ewid. 892/1, 1566 i 1567, gm. Chęciny. W dniu 24.08.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
38 IR.II.7843.5.57.2021 - budowa sieci gazowej ś/c w ciągu DW 764 w km 70+481, na działce nr ewid. 916, obręb 07 Rudniki, gm. Połaniec. W dniu 17.06.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
39 Budowa odc. sieci gazowej ś/c - przejście poprzeczne przez drogę wojewódzką DW 755 km 33+073,5 ul. Ostrowiecka m.Zawichost W dniu 18.06.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
40 IR.II.7843.5.55.2021 - budowa oświetlenia ulicznego w msc. Gnieździska, gm. Łopuszno. W dniu 02.08.2021 zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu na zgłoszenie.