OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 6 - Silny mróz Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
31 IR.II.7843.5.53.2020 Budowa sieci wodociągowej pod torami kolejowymi lk nr 008 w km 197,474 - 197,480, na działce nr ewid 271/8, obręb 0003, gm. Sitkówka-Nowiny. W dniu 2.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
32 IR.II.7843.5.50.2020 - budowa odcinka gazociągu ś/c w pasie DK Nr 73 w km 71+795, na działce nr 79, obręb 14 Podlasek, gm Stopnica. W dniu 31.08.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
33 IR.II.7843.5.51.2020 - budowa gazociągu ś/c w pasie DK nr 74 w km 75+700 oraz na odcinku od km 75+596 do 75+600, na działce 1080/1, obręb 05, gm. Miedziana Góra. W dniu 18.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
34 IR.II.7843.5.49.2020 Budowa gazociągu ś/c PEdn110 z prztyłączem PEdn63 w km od 196+225 do 196+600, na działce nr ewid. 376/11, gm. Sitkówka Nowiny. W dniu 28.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
35 IR.II.7843.5.48.2020 Budowa sieci gazowej ść w DW nr 749, dz. nr 2906/3 Końskie W dniu 4.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
36 IR.II.7843.5.47.2020 Budowa sieci energetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w msc. Janów Dolny, DK S7, dz. obręb Janów W dniu 21.08.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
37 IR.II.7843.5.46.2020 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w DW nr 767, km 12+7356 - 12+837 Busko-Zdrój W dniu 14.09.2020r. wniesiono sprzeciw, dec. 27/D/2020
38 IR.II.7843.5.45.2020 Budowa gazociągu ść w DW nr 728 Gowarczów W dniu 17.07.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
39 IR.II.7843.5.44.2020 Budowa gazociągu i przyłącza gazowego ść w DW nr 762, dz. 602/7, 602/18 Kielce Miasto W dniu 6.08.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
40 IR.II.7843.5.43.2020 Budowa gazociagu niskiego ciśnienia w DW nr 751, km 41+775, dz. 215/18, 113/4 Szewna, gm. Bodzechów

Wybierz Strony