Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
21 IR.II.7843.5.26.2023. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania :„Rozbudowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,23 kV) w celu doświetlenia dojazdu do posesji w miejscowości Czarnca gm. Włoszczowa " - pas drogi wojewódzkiej nr 786 Brak sprzeciwu
22 IR.II.7843.5.25.2023. Budowa sieci gazowej ś/c w pasie DK 42 w msc. Górki, gm. Bliżyn Brak sprzeciwu
23 IR.II.7843.5.24.2023. Budowa odwodnienia (drenażu) przejazdów kolejowo-drogowych w km 239+898, 240+098, 240+514, 241+281 w ramach inwestycji pn.; "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz" Brak sprzeciwu
24 IR.II.7843.5.23.2023. Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem gazowym do pkt red. - pom. naściennego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 742 przez dz. nr 3620/1, 3619/1, 3619/3 dla zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie szeregowej zlokalizowanego w m. Włoszczowa ul. Pl. Wolności dz. nr 3604/2, gm. Włoszczowa Brak sprzeciwu
25 IR.II.7843.5.22.2023 - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1282,50 - długość na działce drogowej nr 305 - w kompetencji wojewody. Na projektowanej sieci wodociągowej projektuje się 6 hydrantów nadziemnych Hp DN 80 i 1 hydrant podziemny oraz zasuwy wodociągowe. Brak sprzeciwu
26 IR.II.7843.5.20.2023. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 783 (dz. nr ewid. 347, obręb Szarbia Zwierzyniecka) w m. Szarbia Zwierzyniecka, gm. Skalbmierz Brak sprzeciwu
27 IR.II.7843.5.21.2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 215,0 m wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem w pasie drogi wojewódzkiej nr 758 w msc. Kopiec i Ujazd. Brak sprzeciwu
28 IR.II.7843.5.19.2023. Projekt - budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pińczów - etap I. Rozbudowa realizowanej sieci kanalizacyjnej w msc. Brzeście, gm. Pińczów o 4 odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obrębie działki nr 182 obręb Brzeście, stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 766 Brak sprzeciwu
29 IR.II.7843.5.16.2023. „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej w m. Rosiejów, gm. Skalbmierz” Brak sprzeciwu
30 IR.II.7843.5.18.2023. „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w m. Szarbia Zwierzyniecka sieci elektroenergetycznej „Skalbmierz X”, gm. Skalbmierz” Brak sprzeciwu