WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
21 IR.II.7843.5.72.2019 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 3/6, 330/1, 330/2, 330/3, obręb 02, gm. Starachowice. W dniu 13.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
22 IR.II.7843.5.71.2019 Budowa gazociągu ś/c w pasie drogi krajowej nr 78 w km 583+787 do 583+808 orz drogi ekspresowej S7 w km 583+861,4 do 583+846, gm. Jędrzejów.
23 IR.II.7843.5.70.2019, Budowa linii nn oświetlenia drogowego, droga wojewódzka nr 756 w Stopnicy
24 IR.II.7843.5.69.2019 - Budowa soieci gazowej ść w drodze wojewódzkiej nr 754, Ostrowiec Św. W dniu 10.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
25 IR.II,.7843.5.68.2019 Budowa sieci elektroenergetycznej nn w ul. Torowej w Wąchocku - teren zamknięty PKP W dniu 30.12.2019r. wydano decyzję sprzeciwu nr XLVII/D/2019
26 IR.II.7843.5.67.2019 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 78, dz. nr 940/4 Nagłowice W dniu 20.11.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
27 IR.II.7843.5.66.2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr 83/5 obr. 03 Janów W dniu 18.12.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
28 IR.II.7843.5.65.2019 Budowa kanalizacji deszczowej w DW 749, na działkach nr ewid. 4991, 4990, 4820/2, 4820/1, 5183/1, obręb 0002, jednostka ewid. 260503_4 Końskie - miasto. IR.II.7843.5.65.2019 W dniu 18.12.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
29 IR.II.7843.5.64.2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Koneckiej w Radoszycach - odcinek w pasie DW Nr 728 w km od 103+353 do 104+041. IR.II.7843.5.64.2019 W dniu 13.12.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
30 IR.II.7843.5.63.2019 Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem w pasie DW 768 w km od 0+267 do 0+432, na działce 232/4 w Jędrzejowie. W dniu 18.11.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony