Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
21 IR.II.7843.5.47.2020 Budowa sieci energetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w msc. Janów Dolny, DK S7, dz. obręb Janów W dniu 21.08.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
22 IR.II.7843.5.46.2020 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w DW nr 767, km 12+7356 - 12+837 Busko-Zdrój W dniu 14.09.2020r. wniesiono sprzeciw, dec. 27/D/2020
23 IR.II.7843.5.45.2020 Budowa gazociągu ść w DW nr 728 Gowarczów W dniu 17.07.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
24 IR.II.7843.5.44.2020 Budowa gazociągu i przyłącza gazowego ść w DW nr 762, dz. 602/7, 602/18 Kielce Miasto W dniu 6.08.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
25 IR.II.7843.5.43.2020 Budowa gazociagu niskiego ciśnienia w DW nr 751, km 41+775, dz. 215/18, 113/4 Szewna, gm. Bodzechów
26 IR.II.7843.5.42.2020 Budowa gazociągu i przyłacza gazowego śc. dz. nr 171/12 Kielce, ul. Tarnowska, DK nr 73 W dniu 8.07.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
27 IR.II.7843.5.41.2020 Budowa sieci gazowej ść w DW nr 757 w msc. Mostki, dz. nr 240/5 Mostki, jedn. Staszów W dniu 30.06.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
28 IR.II.7843.5.39.2020, Budowa sieci gazowej w DW nr 764, km 66+060 w msc. Niedziałki, gm. Rytwiany W dniu 16.07.2020r. wydano decyzję sprzeciwu Nr 20/D/2020
29 IR.II.7843.5.40.2020, Budowa sieci gazowej w DW nr 764 w msc. Niedziałki, km. 66+805, gm. Rytwiany W dniu 16.07.2020r. wydano decyzję sprzeciwu Nr 19/D/2020
30 IR.II.7843.5.38.2020 Budowa wodociągu w DW nr 786 , działki obr. Brzozowa gm. Secemin W dniu 30.07.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony