OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 48 - Oblodzenie, Silny wiatr, Przymrozki Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
21 IR.II.7843.5.87.2022. Sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 756 od km 23+486,1 do km 24+165,2 w ramach zadania pn. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paprocice, Gmina Nowa Słupia Brak sprzeciwu
22 IR.II.7843.5.86.2022. Sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 751 ( km 26 +050,1) w ramach zadania pn. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirocice, Gmina Nowa Słupia Brak sprzeciwu
23 IR.II.7843.5.85.2022. Przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 9 relacji Radom-Rzeszów w km 106 + 291( przejście poprzeczne )na działce o nr ewid.1519 w miejscowości Klimontów. Brak sprzeciwu
24 IR.II.7843.5.84.2022. Budowa odcinka (odcinek W1-A oraz odcinek B-C0 gazociągu średniego cisnienia dn 63 mm PE w pasie drogi wojewódzkiej nr 973 (odcinek W1-A w km 5+65 oraz B-C w km od 5+229 do 5+239) Brak sprzeciwu
25 IR.II.7843.5.83.2022. Budowa odcinka sieci gazowej ś/c - przejście poprzeczne projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w obrąbie pasa Drogi Wojewódzkiej DW757 w msc. Kobylany w km 9+345, gmina Opatów, powiat opatowski (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa). Brak sprzeciwu
26 IR.II.7843.5.82.2022 Budowa gazociągu ś/c z przyłączem w pasie DW 754 w km 2+443 do 2+484 Brak sprzeciwu
27 IR.II.7843.5.81.2022. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Żeromskiego gm. Strawczyn. Przejście pod ul. Żeromsidego - droga Nr 748 w km 0+408 Brak sprzeciwu
28 IR.II.7843.5.80.2022. BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PEdn40. W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 749, W KM 4+586 W MSC. MŁYNEK NIEŚWIŃSKI Brak sprzeciwu
29 IR.II.7843.5.79.2022. „PRZEJŚCIE POPRZECZNE SIECIĄ GAZOWĄ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 765 w km 32+fi51 W MIEJSCOWOŚCI STASZÓW. UL. II-GO LISTOPADA, DZIAŁKA DROGOWA NUMER EWID. 19" Brak sprzeciwu
30 IR.II.7843.5.78.2022. Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, dn63 RE o dł. 133,45 m, na dz. ew.: 52/5 - obręb 0007 oraz dz. ew. 258 - obręb 0006 Skarżysko-Kamienna Brak sprzeciwu