OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 32 - Oblodzenie, Przymrozki Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
21 IR.II.7843.5.5.2020 Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Michałów, DW nr 766, Miachałów W dniu 14.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
22 IR.II.7843.5.4.2020 Budowa sieci wodociągowej pzreciwpożarowej LK nr 70 oraz LK nr 65, Staszów W dniu 31.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
23 IR.II.7843.5.3.2020 Budowa gazociagu ść w DK nr 74 na działakch w miejscowosci Cedzyna, gm. Górno W dniu 06.02.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
24 IR.II.7843.5.1.2020 Budowa odcinka wodociąg magistralnego w DW nr 765, dz. nr 154/2 obr. Pliskwola, gm. Osiek W dniu 11.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
25 IR.II.7843.5.2.2020 Budowa odcinka wodociąg magistralnego w DK nr 79, dz. nr 39/3 Trzcianka Wieś, gm. Osiek W dniu 11.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
26 IR.II.7843.5.78.2019 Budowa sieci energetycznej nn w DW nr 745, dz. 738/1 Masłów Pierwszy W dniu 08.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
27 IR.II.7843.5.77.2019 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w DW 728, dz. nr 121/1, 28 Kamienna Wola, Gowarczów W dniu 21.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
28 IR.II.7843.5.76.2019 Budowa linii energetycznej nn w DWnr 757, dz. nr 500 m. Strzelce, gm. Oleśnica W dniu 27.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
29 IR.II.7843.5.75.2019 Budowa gazociągu i przyłązca gazowego w DW nr 762 , km 6+837 - 6+883 Kielce, ul. Jeziorko W dniu 14.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
30 IR.II.7843.5.74.2019 Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej w km 155,821 i sieci gazociągowej w km 155,819, na działce nr ewid. 1239/13, obręb 01 Wąchock, jednostka ewid. 261105_4 Wąchock - miasto. W dni 4.03.2020r. wydano decyzję sprzeciwu nr V/CD/2020

Wybierz Strony