Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
21 IR.II.7843.5.74.2021 Budowa linii kablowej nN 0,4kV w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 742 w m. Przygradów gm. Włoszczowa
22 IR.II.7843.5.73.2021 Budowa i przebudowa sieci energetycznej napowietrznej nN 0,4kV w pasie drogi wojewódzkiej nr 768 w m. Działoszyce W dniu 18.08.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
23 IR.II.7843.5.72.2021 - budowa sieci wodociągowej na terenie Placu nr 2 Mesko S.A., na działce 1/49, obręb 05 Młodzawy, gm Skarżysko-Kamienna.
24 IR.II.7843.5.71.2021- budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogi krajowej nr 79 w km 281+114, na działkach 78/5, 78/6, 78/9, obręb 0017, gm. Opatowiec. W dniu 04.08.2021 zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu na zgłoszenie.
25 IR.II.7843.5.70.2021- budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami pod drogą wojewódzką Nr 764, na działce 1340, obręb 02, gm. Rytwiany. W dniu 08.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
26 IR.II.7843.5.69.2021 Budowa linii kablowej Nn 0,4kV i zmiana lokalizacji istniejącego złącza kabl-pom w m. Krotoszyn W dniu 16.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
27 IR.II.7843.5.67.2021 Budowa sieci gazowej ś/c o długości 27,50 m w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 236+776 w m. Połaniec W dniu 12.07.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
28 IR.II.7843.5.68.2021 - napowietrzna sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV DW 742 ul. M. Reja W dniu 04.08.2021 zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu na zgłoszenie.
29 IR.II.7843.5.66.2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie DW 783 w m. Szarbia Zwierzyniecka, Skalbmierz W dniu 19.07.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
30 Budowa odcinka sieci gazowej ś/c - przejście poprzeczne przez drogę wojewódzką DW 757 km 13+860 m. Iwaniska W dniu 13.07.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.