Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
81 IR.II.7843.5.21.2022. Budowa sieci gazowej w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłaczami w mieście Ostrowiec Świętokrzyski Aleja 3-go Maja teren zamknięty Brak sprzeciwu
82 IR.II.7843.5.20.2022. Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu < 0,5 MPa, dn 90 mm PE w pasie drogi krajowej Nr 79, km 281-107 do 281-405 w msc. Senisławice Brak sprzeciwu
83 IR.II.7843.5.19.2022. Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu <0,5 Mpa, dn 63 mm PE wraz z przyłączem w psie drogi wojewódzkiej DW 766 (km 30+840) w msc. Pińczów Brak sprzeciwu
84 IR.II.7843.5.18.2022. GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PEdn40 Ciśnienie robocze do 0,5MPa, zakres i sposób wykonania robót: według załączonego projektu. ODCINEK A-B (W KOMPETENCJI WOJEWODY) o długości l,2m. W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 42 W od KM 265+245 w msc. Starachowice Brak sprzeciwu
85 IR.II.7843.5.17.2022. Budowa 35,4m kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 752, tj. włączenia budowanej kanalizacji D-40 w ul. Piłsudskiego do istniejącej kanalizacji deszczowej D-40 w ul. Kieleckiej Brak sprzeciwu
86 IR.II.7843.5.16.2022 Budowa odcinka sieci gazowej ś/c - przejście poprzeczne w pasie DK79 km 173+133 m. Przybysławice gm. Ożarów Brak sprzeciwu
87 IR.II.7843.5.15.2022. „Budowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Bieliny", na działce o nr ewid. 815/3 Napęków Brak sprzeciwu
88 IR.II.7843.5.19.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w DW 765, działka nr 2478/1 Szydłów, odcinek w ciągu drogi W dniu 17.11.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
89 IN-II.7843.5.6.2016 Budowa sieci nN w Dw 767 w msc. Pińczów W dniu 19.04.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu