Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
81 IR.II.7843.5.58.2019 Budowa sieci wodociągowej - linia kolej. nr 25 Wąchock w dniu 29.11.2019r. wydano decyzję sprzeciwu Nr XLIII/CD/2019
82 IR.II.7843.5.59.2019 Budowa sieci wodociągowej - linia kolej. nr 25 Marcinków W dniu 20.11.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
83 IR.II.7843.5.57.2019 Budowa odc. sieci gazowej ść w pasie DK 74 Opatów W dniu 29.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
84 IR.II.7843.5.56.2019 Budowa sieci gazowej ść. w DW nr 777, km 5+862 w Dwikozach W dniu 4.11.2019 zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
85 IR.II.7843.5.55.2019 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 78, Nagłowice, dz. nr 940/4. w dniu 13.11.2019r. wydano decyzję sprzeciwu Nr XL/D/2019
86 IR.II.7843.5.54.2019 Rozbudowa sieci wodociagowej w DW nr 753, w msc. Bieliny Kapitulne W dniu 20.12.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
87 IR.II.7843.5.53.2019 Budowa gazociągu i przyłązca gazowego w DK nr S74, Kielce, ul. Rolna, dz. nr 273 Kielce W dniu 22.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
88 IR.II.7843.5.52.2019 Budowa gazociągu ść w DW nr 728, dz. nr 2309/3 obr. Małogoszcz W dniu 24.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
89 IR.II.7843.5.51.2019 Budowa wodociaąu w DW nr 750 w msc. Samsonów, dz. nr 665/8 Zagnańsk W dniu 4.11.2019r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
90 IR.II.7843.5.50.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w DW nr 756, w km 14+377, Sosnówka, gm. Nowa Słupia W dniu 3.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony