Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
81 IR.II.7843.5.25.2021 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie DW 728, na działce nr ewid. 8586/8, obręb 0025, jednostka ewid. 260504_2 Radoszyce. W dniu 04.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
82 IR.II.7843.5.23.2021 - budowa sieci gazowej ś/c pod DW nr 755 w km 22+056, na działkach nr ewid. 358/1, 145/15, obręb 0034, gm. Ożarów. W dniu 17.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
83 IR.II.7843.5.24.2021 - budowa sieci gazowej w pasie DW 763 w km od 0+952 do 1+014, na działce nr 429, obręb 0011, gm. Chęciny. W dniu 30.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
84 IR.II.7843.5.22.2021 - budowa gazociągu ś/c w pasie DW nr 754 w km 3+863 do 3+917, na działce 43/1, obręb 0022, gm. Ostrowiec Świętokrzyski. W dniu 23.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
85 IR.II.7843.5.20.2021 - budowa sieci kanalizacyjnej pod DW nr 375, na dz. 633/1, 633/3, 633/4, 633/5, obręb Mirocice, 531/2, 531/4, 531/5, 531/6, 531/7, obręb Jeziorko, gm. Nowa Słupia. W dniu 30.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
86 IR.II.7843.5.21.2021 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na dz. 3685/2, obręb Wąchock, gm. Wąchock. W dniu 09.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
87 IR.II.7843.5.18.2021 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie DW 375, na działkach nr 27/1, 27/6, 27/7, 27/8, obręb 01, gm. Nowa Słupia. W dniu 09.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
88 IR.II.7843.5.17.2021 - budowa gazociągu ś/c w pasie DW nr 762 w km 10+505, na działkach 189/32, 189/45, obręb 05, gm. Nowiny. W dniu 09.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
89 IR.II.7843.5.19.2021 - budowa gazociągu s/c w pasie DK 73 w km 42+320 do 42+511, na działce nr 201/3, obręb 01, gm. Chmielnik W dniu 11.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
90 IR.II.7843.5.16.2021 - budowa sieci kablowej w pasie DW nr 761 w km od 2+410 do 2+520, na działkach 29/3, 145/50, 173/1, 174/1, 176/3, 272/1, obręb 0019, gm. Kielce. W dniu 09.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.