WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
81 Budowa lini energetycznej nn kablowej, dz. nr 2906/1 Końskie, DW nr 749 W dniu 17.05.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
82 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego DW 973 ul. Buska Nowy Korczyn w dniu 20.05.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
83 Budowa kanalizacji sanitarnej, przejścia poprzeczne kanalizacji i przyłączy elektroenergetycznych do pompowni ścieków w pasie DW nr 765, msc. Gnojno, Glinka w dniu 23.04.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
84 Budowa oświetlenia DW 744, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Starachowicach W dniu 24.04.2019 r. wycofano zgłoszenie
85 Budowa sieci gazowej ść w DK S7 (DP-3), w msc. Chęciny W dniu 15.04.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
86 Budowa gazociągu ś/c w pasie drogowym DW 761 (km od 0+042 do 0+086) oraz na przekroczeniu DW 762 (km 6+839) ul. Na Ługach, Krakowska, Fabryczna m. Kielce W dniu 10.04.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
87 Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w pasie drogi krajowej nr S7 w km 14+770 do km 14+975 w msc. Janów Dolny W dniu 11.03.2019 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
88 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Koneckiej w Radoszycach - odcinek w pasie DW 728 W dniu 10.04.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
89 IR.II.7843.5.19.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w DW 765, działka nr 2478/1 Szydłów, odcinek w ciągu drogi W dniu 17.11.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
90 IN-II.7843.5.6.2016 Budowa sieci nN w Dw 767 w msc. Pińczów W dniu 19.04.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu

Wybierz Strony