Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.29.2018 Budowa sieci wodociągowej w pasie DW 752 msc. Bodzentyn W dniu 8.05.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.28.2018 Budowa sieci elektroenergetycznej nN przy ul. Zagnańskiej w Kielcach zgłoszenie wycofane przez inwestora
3 IR.II.7843.5.27.2018 Rozbudowa linii nN w pasie DW 751 msc. Sarnia Wola, Waśniów W dniu 10.05.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.25.2018 Budowa odcinka kablowej sieci oświetlenia ulicznego DK 42 w msc. Starachowice W dniu 28.05.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.26.2018 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zagnańska i Olszewskiego Kielce W dniu 28.05.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Legionów, dz. nr 1995/1 Opatów, DK nr 74 Decyzja Nr XIV/D/2018 z 15.05.2018r.
7 Budowa sieci wodociagowej w DW nr 757, dz. nr 1990, ul. Leszka Czarnego, Opatów Decyzja Nr XIII/D/2018 z dnia 14.05.2018r.
8 Budowa sieci wodociągowej w DW nr 757, dz. nr 1990 Opatów, ul. Leszka Czarnego Decyzja Nr XV/D/2018 z dnia 15.05.2018r.
9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DK nr 74, ul. -go Maja, dz. nr 1983/2 Opatów Decyzja Nr XI/D/2018 z dnia 14.05.2018r.
10 Budowa sieci wodociągowej w DW 757, dz. nr 1990 ul. Leszka Czarnego, dz. nr 1990 Opatów Decyzja Nr XII/D/2018 z dnai 14.05.2018r.

Wybierz Strony