Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 29 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.105.2021. BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PASIE DROGOWYM DK NR 9 W M. SULISŁAWICE GM. ŁONIÓW Brak sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.103.2021. Budowa odcinka przyłącza kablowego nN wraz z złączem kablowo-pomiarowym i szafą oświetlenia ulicznego ZKP+SO oraz odcinków oświetlenia ulicznego W dniu 03.01.2022r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
3 IR.II.7843.5.104.2021. "Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Końsicie ul. Spacerowa - w pasie drogi krajowej nr 42 oraz drogi wojewódzkiej nr 728" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Końskie ul. Spacerowa". Brak sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.102.2021. „Budowa odcinka uzupełniającej sieci wodociągowej w miejscowości Konary Kolonie gmina Klimontów" - polegająca na budowie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 758 Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica - Ciszyca w km 7+421 strona prawa w msc. Konary Kolonie Brak sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.101.2021. Budowa sieci gazowej w m. Kielce, ul. Ściegiennego. Odcinek gazociągu ś/c (250 kPa) dnll0PE długości 85,5 m w pasie drogi krajowej nr 73 w km od 15+368 do 15+440. Brak sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.99.2021Budowa sieci gazowej w m. Kielce, ul. Ściegiennego. Odcinek gazociągu ś/c (250 kPa) dn90PE długości 25,0 ni w pasie drogowym drogi krajowej nr 73 w km 17+830 Brak sprzeciwu
7 IR.II.7843.5.100.2021. Budowa linii nisidego napięcia nn 0,4 kV oświetlenia drogowego przebiegającego wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 786, w granicach pasa drogowego Drogi Wojewódzkiej nr 786 na ode. od km 105+460 do km 105+489 w msc. Promnik, gm. Strawczyn. Brak sprzeciwu
8 IR.II.7843.5.98.2021. BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1KVOŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ 751 W MSC. NOWA SŁUPIA GM. NOWA SŁUPIA LINIĄ KABLOWĄ NAPOWIETRZNĄ SŁUPACH WIROWANYCH E-12 SZT.IO Z 10 OPRAWAMI TYPU LED NA WYSIĘGNIKACH, LINIA O DŁUGOŚCI 333/353 MB Brak sprzeciwu
9 IR.II.7843.5.97.2021. BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1KV OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ 756 W MSC. SOSNÓWKA GM. NOWA SŁUPIA LINIĄ KABLOWĄ NAPOWIETRZNĄ SŁUPACH WIROWANYCH E-12 SZT.12 Z 12 OPRAWAMI TYPU LED NA WYSIĘGNIKACH, LINIA O DŁUGOŚCI 352/370 MB. PRZYŁĄCZE KABLOWE 75/99MB Brak sprzeciwu
10 IR.II.7843.5.96.2021 Budowa sieci gazowej w m. Kielce, ul. Ściegiennego. Zakres dotyczący zgłoszenia: Odcinek gazociągu ś/c (250 kPa) dn110PE długości 36,5 m w pasie drogi krajowej nr 73 w lan od 15+440 do 15+476,5 Brak sprzeciwu