Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.25.2020 Budowa sieci energetycznej nn, DW 744 Starachowice, ul. Wyszyńskiego W dniu 3.08.2020r. wydano decyzję sprzeciwu Nr 21/D/2020
2 IR.II.7843.5.23.2020 Budowa sieci energetycznej nn, oświetlenie DW nr 973 w msc. Dobrowoda, gm. Busko Zdrój W dniu 28.05.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.24.2020 Budowa sieci energetycznej NN, oświetlenie DW nr 767 w msc. Kostki Małe, gm. Busko Zdrój W dniu 28.05.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.22.2020 Budowa sieci energetycznej nn, oświetlenie DK nr 73, Busko Zdrój, ul. Wesoła W dniu 02.06.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciw.
5 IR.II.7843.5.21.2020 Budowa gazociagu ść. w DW nr 742, Włoszczowa ul. Jędrzejowska W dniu 8.04.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.20.2020 Budowa przejścia poprzecznego odcinkiem sieci gazowej ś/c pod torami kolejowymi nr 75 w km 8+942, na działce nr ewid. 1117/2, obręb 0014 Szczeka, gm. Rytwiany. W dniu 21.04.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
7 IR.II.7843.5.19.2020 Budowa gazociągu ś/c PEdn63 w pasie DW Nr 751 w m. Grabków i Dąbrowa Dolna w km między 2+2443,6 a 21+714,00 W dniu 26.10.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
8 IR.II.7843.5.18.2020- Budowa gazociągu ś/c w pasie DW nr 742, na dz. 4607/46 i 6252/14 Włoszczowa W dniu 18.03.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
9 IR.II.7843.5.16.2020 - Budowa linii napowietrzno-kablowej w DW nr 757, dz. nr 382/3, 435 Stopnica W dniu 11.03.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
10 IR.II.7843.5.17.2020 - Budowa gazociągu i przyłącza gazowego ś/c w pasie DW nr 762, dz. nr ewid. 189/45 Sitkówka-Nowiny W dniu 12.03.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu