Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Koronawirus - profilaktyka oraz komunikaty - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Koronawirus - profilaktyka oraz komunikaty

KOMUNIKATY:

Akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
 

Raport zakażeń koronawirusem - Ministerstwo Zdrowia

Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje
 

2021.04.12: Zmiana daty zakończenia zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - do 18 kwietnia

2021.01.22: Wykaz numerów telefonów, pod którymi można uzyskać informację nt. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w województwie świętokrzyskim

2021.01.22: Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczną się na terenie Targów Kielce 25 stycznia

2020.10.23: Decyzje Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 23.10.2020 roku

2020.10.20: Decyzje Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 20.10.2020 roku

2020.07.31: Dystrybucja środków ochrony osobistej

2020.07.31: Przekazanie kabin do dezynfekcji oraz płynu do dezynfekcji

2020.07.27: Przekazanie środków ochrony osobistej

2020.06.08: Konsultacje z nauczycielami dla uczniów ze wszystkich typów szkół artystycznych

2020.06.05:Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane.

2020.06.05: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

2020.06.05: Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

2020.05.29: Oświadczenie Wojewody Świętokrzyskiego w związku.z wykryciem ogniska zakażeń w firmie Animex

2020.05.22: Funkcjonowanie ŚUW od 25 maja 2020 r. - ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego.

2020.05.15: Ograniczenia w funkcjonowaniu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego od 18 maja 2020 r. – ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego

2020.05.13: Kontrola na granicy przedłużona do 12 czerwca br.

2020.05.04: Rekomendacje dla rzeczoznawców majątkowych dotyczące wykonywania czynności zawodowych w okresie pandemii koronawirusa

2020.05.04: Planowane uruchomienie placówek przedszkolnych

2020.04.30: Wytyczne dla żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów

2020.04.30: Rekomendacje Wojewody dla dyrektorów i kierowników podmiotów leczniczych z terenu województwa

2020.04.24: Czasowe zawieszenie zajęć w centrach integracji społecznej lub klubach integracji społecznej do dnia 10 maja 2020 r.

2020.04.24: Czasowe zawieszenie zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku do dnia 10 maja 2020 r.

2020.04.24: Czasowe zawieszenie zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej do dnia 10 maja 2020 r.

2020.04.24: Zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej do 10 maja 2020 roku

2020.04.22: Rekomendacja Wojewody Świetokrzyskiego dla Komisji Gminnych na czas pandemii koronawirusa

2020.04.20: Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców (aktualizacja)

2020.04.17: Wojewoda zwrócił się do pracowników medycznych

2020.04.14: Zawieszenie działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów do 26 kwietnia 2020 r.

2020.04.10: Kontrola na granicy przedłużona do 3 maja

2020.04.08: W województwie ruszył Hotel dla Medyka

2020.04.08: Izolatoria dla chorych na COVID-19

2020.04.06: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

2020.03.26: Kontrola na granicy przedłużona

2020.03.25: Zawieszenie działalności placówek Senior+ do 10 kwietnia

2020.03.14: Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach: rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów – Kuratorium Oświaty w Kielcach

2020.03.13: Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

2020.03.12: Walczmy z fake newsami! - apel premiera

2020.03.11: Komunikat wojewody w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

2020.03.11: Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – komunikat MEN

2020.03.11: Komunikat w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

2020.03.10: Decyzje w sprawie imprez masowych

2020.03.10: Targi AGROTECH przełożone

...............................................................

 Plakat informacyjny

Ulotka informacyjna

800 190 590 - całodobowa infolinia.

Szczegółowe informacje www.gov.pl/koronawirus

Koronawirus - co o nim wiemy

Co musisz wiedzieć o koronawirusie - spot edukacyjny:
http://www.nfz-kielce.pl/aktualnosci/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie/