Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
11 IR.II.7843.5.1.2024. Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 15kV na terenie zamkniętym w ramach inwestycji PBW przebudowy linii SN GPZ Karczówka - Jaworznia na linię kablową w miejscowości Szczukowice, Jaworznia, Piekoszów, gm. Piekoszów - RE Kielce. Brak sprzeciwu
12 IR.II.7843.5.67.2023. Budowa sieci kablowej SN - 15 kV z kanalizacją kablową, o długości trasowej do 3824 m w pasie DK 42 km 2 02 + 550 -- km 207 + 750 , w związku z realizacją inwestycji pod nazwą : " PBW budowy linii kablowej SN relacji GPZ Końskie Zachód - Ruda Maleniecka od słupa nr 54 zlokalizowanego w miejscowości Kazanów Nowy do Słupa nr 120 w mie|scowośc! Dęba , gm . Końskie, Ruda Maleniecka - etap II - RE Skarżysko ' Brak sprzeciwu
13 IR.II.7843.5.66.2023. Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego, wzdłuż drogi gminnej ul. Przy Wąwozie. Całość budowy obejmuje: - zabudowę nowych stanowisk słupowych (skip parkowy na fundamencie 8-szl.). montaż linii kablowej wraz z uziomem od istniejącego słupa linii nn (słup nr 11 przy drodze DW745) do słupów projektowanych montaż opraw oświetlenia drogowego na slupach projektowanych (8 szt.). - montaż odgromnika i uziemienia na słupie istniejącym (1 -kpi.). Zasilanie projektowanej linii, zo Stacji „Leszczyny nr 121". Brak sprzeciwu
14 IR.II.7843.5.64.2023. Budowa sieci oświetleniowej mającej na celu doświetlenie drogi wojewódzkiej wg. projektu pt. "Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamieniowe nie wyższe niż 1 kV wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Pawłów, Rzepin Kolonia, gm. Pawłów" Brak sprzeciwu
15 IR.II.7843.5.65.2023. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Słupia ul. Opatowska na odcinku od dz. 1371 obręb 0001 do dz. 642/4 obręb 0017 wraz z przepięciem istniejących i projektowanych przyłączy wody w ramach rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowa Słupia. Brak sprzeciwu
16 IR.II.7843.5.63.2023. Budowa odcinka sieci wodocisjgowej w pasie drogowym drogi krajowej DK 73 w msc. Bilcza Brak sprzeciwu
17 IR.II.7843.5.62.2023. Budowa odwodnienia przejazdów kolejowo-drogowych na odcinkach u km 194+555 - 194+609. 196+823 - 196+844, 200+138 -- 200+160, 201+058 - 20!+265, 201+923 - 201+988, 203+367 - 203+394, 204+401 - 204+425, 204+769 - 205+005, 208+666 - 208+688. 209+212 - 209+469 w rumach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna Sandomierz". Bez rozpatrzenia
18 IR.II.7843.5.61.2023. Budowa sieci kablowej 15 k V i 0,4 kV, budowa sieci napowietrznej 0,4kV oraz budowa kanalizacji światłowodowej w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 752 . Brak sprzeciwu
19 IR.II.7843.5.60.2023. Budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogi wojewódzkiej nr 728 w msc. Dyszów Kornica i Barycz, gm. Końskie Brak sprzeciwu
20 IR.II.7843.5.59.2023. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV w msc. Radoszyce Brak sprzeciwu