Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
31 IR.II.7843.5.67.2022. BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1KV OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI MSC. BASZOWICE GM. NOWA SŁUPIA, L I N L NAPOWIETRZNA NA CZTERECH SŁUPACH WIROWANYCH. DŁUGOŚCI LINII 103/133MB Brak sprzeciwu
32 IR.II.7843.5.71.2022. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opatowiec: Rogów PR06 - DK79 od km 287+200 do km 288+170 Brak sprzeciwu
33 IR.II.7843.5.70.2022. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opatowiec: Rogów i Wyszogród PR04 - DK79 od km 288+790 do km 289+600 Brak sprzeciwu
34 IR.II.7843.5.69.2022. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opatowiec: Rogów PROS - DK79 od km 288+410 do km 288+520 Brak sprzeciwu
35 IR.II.7843.5.72.2022. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opatowiec: Opatowiec PR07 - DK79 od km 284+70 do km 284+520 Brak sprzeciwu
36 IR.II.7843.5.73.2022. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opatowiec:Chwalibogowice i Kraśniów PRO8 od km 282+800 do km 283+530 Brak sprzeciwu
37 IR.II.7843.5.65.2022. BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1KV OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 751 W MSC. MIROCICE GM. NOWA SŁUPIA NA ODCINKU W KM DROGI: 24+761 DO 25+307 , LINIĄ NAPOWIETRZNA NA SZESNASTU SŁUPACH WIRIWANYCH. DŁUGOŚCI LINII 546/612MB POPROWADZONE ZE SŁUPA PRZYŁĄCZENIOWEGO NA DZ NR 633/5 Brak sprzeciwu
38 IR.II.7843.5.64.2022. BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE dn63- przejście poprzeczne na długości I5,5ni w km. 34+100 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 758 w msc. Ciszyca Brak sprzeciwu
39 IR.II.7843.5.63.2022. Budowa przejść sieci wodociągową pod drogą krajową nr 9 w miejscowości Byszówka, Borek Klimontowski, Klimontów Brak sprzeciwu
40 IR.II.7843.5.62.2022. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Prząsław w pasie drogowym drogi krajowej nr 78 na łącznicy starodroża z rondem w odległości od km 0+223,0 do km 0+271,5 od ronda w kierunku Jędrzejowa" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prząsław, Ciemo-Zaszosie wraz z przepompownią sieciową". Brak sprzeciwu