Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
21 IR.II.7843.5.81.2022. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Żeromskiego gm. Strawczyn. Przejście pod ul. Żeromsidego - droga Nr 748 w km 0+408 Brak sprzeciwu
22 IR.II.7843.5.80.2022. BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PEdn40. W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 749, W KM 4+586 W MSC. MŁYNEK NIEŚWIŃSKI Brak sprzeciwu
23 IR.II.7843.5.79.2022. „PRZEJŚCIE POPRZECZNE SIECIĄ GAZOWĄ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 765 w km 32+fi51 W MIEJSCOWOŚCI STASZÓW. UL. II-GO LISTOPADA, DZIAŁKA DROGOWA NUMER EWID. 19" Brak sprzeciwu
24 IR.II.7843.5.78.2022. Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, dn63 RE o dł. 133,45 m, na dz. ew.: 52/5 - obręb 0007 oraz dz. ew. 258 - obręb 0006 Skarżysko-Kamienna Brak sprzeciwu
25 IR.II.7843.5.77.2022. Budowa zewnętrznej instalacji gazowej do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 766, w km 30+778 w msc. Pińczów
26 IR.II.7843.5.76.2022. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z RUR O ŚREDNICY dnl25MM PEIOO S D R l l , DŁUGOŚCI 85,2 M I GŁ. 1,60-170 M W MSC. ZAGRODY. Brak sprzeciwu
27 IR.II.7843.5.75.2022. GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PEdn63 Ciśnienie robocze do 0,5MPa, zakres i sposób wykonania robót: według załączonego projektu. ODCINEK A-B (W KOMPETENGI WOJEWODY) o długości 20,0 M W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 9, w od KM 48+176 do KM 48+176 Brak sprzeciwu
28 IR.II.7843.5.74.2022. Budowa przejść poprzecznych siecią gazową ś/ć pod drogą wojewódzka nr 757 w km 27+276, 27+388, 27+646, 27+724, 27+865 w miejscowości Kolonia Bogoria Brak sprzeciwu
29 IR.II.7843.5.68.2022. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opatowiec: Ławy, Urzuty PR02/03 - DK79 od km 290+670 do km 291+960 Brak sprzeciwu
30 IR.II.7843.5.66.2022. BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1KV OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI MSC. SERWIS GM. NOWA SŁUPIA, LINIĄ NAPOWIETRZNĄ NA TRZECH SŁUPACH WIROWANYCH. DŁUGOŚCI LINII 76/90MB Brak sprzeciwu