Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
51 IR.II.7843.5.11.2020 Budowa gazociągu i przyłącza gazowego ś/c na działce nr ewid. 171/112, obręb 0024 Kielce, jedn. ewid. 266101_1 Kielce. W dniu 16.03.2020r. wydano decyzję spzreciwu Nr 6/D/2020
52 IR.II.7843.5.10.2020 - Budowa gazociągu ś/c w działce drogowej DW 742 w km od 61+655 do 61+835, od 61+875 do 62+240, na dz. ew. 445/5 i 445/4, obręb 03, jedn. ewid. 261306_2 Włoszczowa. W dniu 24.02.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
53 IR.II.7843.5.8.2020-Budowa sieci nN w DW 766 na km 22+087, działka 358/3, obręb 0026 Podłęże, 260804_5 Pińczów. W dniu 13.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
54 IR.II.7843.5.9.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej w pasie DW 755 w km od 0+696 do 1+164, na działce nr ewid. 33/2, obręb 0048, jedn. ewid. 260701_1 Bodzechów. W dniu 2.03.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
55 IR.II.7843.5.7.2020 -Budowa gazociągu średniego ciśnienia wzdłuż lk 25 w km od 181,32 - 181,585, działka 3806/4, obręb 01, 260705_4 Kunów. W dniu 14.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
56 IR.II.7843.5.6.2020 Budowa odcinka gazociągu ś/c w pasie DW 766 w km od 25+600 do 25+680, działka 78/2, obręb 02 Pińczów, 260804_4 Pińczów. W dniu 11.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
57 IR.II.7843.5.5.2020 Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Michałów, DW nr 766, Miachałów W dniu 14.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
58 IR.II.7843.5.4.2020 Budowa sieci wodociągowej pzreciwpożarowej LK nr 70 oraz LK nr 65, Staszów W dniu 31.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
59 IR.II.7843.5.3.2020 Budowa gazociagu ść w DK nr 74 na działakch w miejscowosci Cedzyna, gm. Górno W dniu 06.02.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
60 IR.II.7843.5.1.2020 Budowa odcinka wodociąg magistralnego w DW nr 765, dz. nr 154/2 obr. Pliskwola, gm. Osiek W dniu 11.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.

Wybierz Strony