Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.78403.5.15.2020 - Budowa sieci wodociągowej w DK nr 78, dz. nr 940/3 Nagłowice W dniu 28.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
2 IR.II.7843.5.14.2020- Budowa sieci gazowej ść w DW 742, dz. ne 3835/4 Włoszczowa miasto W dniu 25.02.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.13.2020 - Budowa sieci gazowej ść w DW nr 742, dz. nr 3835/1,.. Włoszczowa W dniu 12.03.2020r. zawoadomiono o braku sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.12.2020 - Budowa gazociagu średniego ciśnienia w pasieDW nr 756, km 15+080, Rudki, ul. Targowa W dniu 11.03.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.11.2020 Budowa gazociągu i przyłącza gazowego ś/c na działce nr ewid. 171/112, obręb 0024 Kielce, jedn. ewid. 266101_1 Kielce. W dniu 16.03.2020r. wydano decyzję spzreciwu Nr 6/D/2020
6 IR.II.7843.5.10.2020 - Budowa gazociągu ś/c w działce drogowej DW 742 w km od 61+655 do 61+835, od 61+875 do 62+240, na dz. ew. 445/5 i 445/4, obręb 03, jedn. ewid. 261306_2 Włoszczowa. W dniu 24.02.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
7 IR.II.7843.5.8.2020-Budowa sieci nN w DW 766 na km 22+087, działka 358/3, obręb 0026 Podłęże, 260804_5 Pińczów. W dniu 13.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
8 IR.II.7843.5.9.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej w pasie DW 755 w km od 0+696 do 1+164, na działce nr ewid. 33/2, obręb 0048, jedn. ewid. 260701_1 Bodzechów. W dniu 2.03.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
9 IR.II.7843.5.7.2020 -Budowa gazociągu średniego ciśnienia wzdłuż lk 25 w km od 181,32 - 181,585, działka 3806/4, obręb 01, 260705_4 Kunów. W dniu 14.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
10 IR.II.7843.5.6.2020 Budowa odcinka gazociągu ś/c w pasie DW 766 w km od 25+600 do 25+680, działka 78/2, obręb 02 Pińczów, 260804_4 Pińczów. W dniu 11.02.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.