Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Dokumenty do pobrania - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

2021

Wzory dokumentów do rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2021 r. – dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 

Informacja w sprawie Komisji konkursowej, która w roku 2021 będzie działać bez udziału przedstawiciela sektora pozarządowego

 

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert z budżetu Wojewody na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2021 roku

Formularz zgłoszenia

 

2020

Wzory dokumentów do rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2020 r. – dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z budżetu Wojewody na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

Pliki do pobrania