OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 184 - Opady marznące, Gęsta mgła Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Dokumenty do pobrania - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

2022

Informacja w sprawie Komisji konkursowej, która w roku 2022 będzie działać bez przedstawiciela sektora pozarządowego

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert z Budżetu Wojewody na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2022

Formularz zgłoszeniowy

 

Dokumenty do rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2022 r., dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Karta czasu pracy wolontariusza

Oświadczenie członka organizacji bądź innego podmiotu

Oświadczenie wolontariusza

Wzór opisu faktury i rachunku z uwzględnieniem pozycji poza zadaniem

Wzór Porozumienia o współpracy z Wolontariuszem

Wzór Sprawozdania z wykonania zadania publicznego za 2022 r.

Zestawienie dokumentów księgowych do kontroli

 

 

2021

Wzory dokumentów do rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2021 r. – dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 

Informacja w sprawie Komisji konkursowej, która w roku 2021 będzie działać bez udziału przedstawiciela sektora pozarządowego

 

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert z budżetu Wojewody na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2021 roku

Formularz zgłoszenia

 

2020

Wzory dokumentów do rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2020 r. – dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z budżetu Wojewody na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

Pliki do pobrania