Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa rurociągu wody mineralnej w DW nr 973, obr. Siesławice wniosek wycofany
2 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogowego m. Promnik gm Strawczyn W dniu 18.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 Budowa sieci wodociągowej przeciwpożarowej z przyłączami m. Staszów w dniu 29.10.2019r. wydano decyzję sprzeciwu nr XXXVII/D/2019
4 Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN w msc. Dębska Wola gm. Morawica W dniu 9.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Ługach w Kielcach, km 192,728-192,739 LK nr 8, dz. nr 934/8, 934/9 obr. Kielce W dniu 10.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 Budowa sieci wodociągowej w DW nr 758, dz. nr 384/2 Konary, gm. Klimontów W dniu 15.10.2019r. wydano decyzję o przeciwie nr XXXIV/D/2019
7 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w DK nr 74, dz. Kostomłoty II, gm. Miedziana Góra W dniu 9.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
8 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 9, km.106+291, dz. nr 1519 Klimontów W dniu 15.10.2019r. wydano decyzję o przeciwie nr XXXV/D/2019
9 Przebudowa linii elektroenergetycznej nN w DK nr 74, dz. 1151/1 Maruszó, gm. Ożarów zmiana zakresu zgłoszenia - przeniesiono pod znak: IR.II.7843.1.186.2019
10 Budowa gazociagu ść w DW nr 767, dz. nr 236/1 Pasturka w dniu 9.10.2019r. wniesiono sprzeciw dec. nr XXXIII/D/2019 w dniu 30.10.2019r. decyzją nr XXXVIII/D/2019 uchylono decyzję sprzeciwu nr XXXIII/D/2019 z dnia 9.10.2019r. oraz orzeczono o brku jego wniesienia.

Wybierz Strony