KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1 - opady marznące X

Program "Maluch" - Programy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Programy

Aktualnie znajdujesz się na:

Program "Maluch"

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2018

Maluch 2018 Program

MALUCH 2018 - Zalacznik 1a oferta konkursowa dla jst

MALUCH 2018 - Zalacznik 1b oferta konkursowa dla jst

MALUCH 2018 - Zalacznik 2 oferta konkursowa dla gmin

MALUCH 2018 - Zalacznik 3 oferta konkursowa dla podmiotow innych niz jst​

MALUCH 2018 - Zalacznik 4 oferta konkursowa dla podmiotow innych niz jst​

MALUCH 2018 - Zalacznik 11 Wzór informacji

MALUCH 2018 - Zalacznik 11 Wzor informacji​ (pdf)

MALUCH 2018 - Zalacznik 12 Logo pion (jpg)

MALUCH 2018 - Zalacznik 12 Logo pion (pdf)

MALUCH 2018 - Zalacznik 12 Logo poziom (jpg)

MALUCH 2018 - Zalacznik 12 Logo poziom (pdf)

MALUCH  - dodatkowe dokumenty (zip)

MALUCH - pytania i odpowiedzi

Tryb dokonywania korekt, uzupełnień i wyjaśnień

Wykaz ofert pozostawionych bez rozpatrzenia w ramach programu MALUCH plus 2018

.........................................................................

Instrukcja do wniosku o płatność Maluch plus 2017

Wzór rozliczenia opłat ponoszonych przez rodziców Maluch plus 2017 moduł 2 niegminne

Przykład rozliczenia opłat ponoszonych przez rodziców Maluch plus 2017 moduł 2 niegminne

Weksel

Deklaracja do weksla in blanco

Program Maluch plus 2017 - pytania i odpowiedzi

..................

Wyniki konkursu Maluch plus 2017 moduł 1 (dla gmin - utworzenie nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania)

Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach modułu 1 - ranking ofert

Wyniki konkursu Maluch plus 2017 moduł 2

Podział środków w woj. świętokrzyskim na poszczególnych beneficjentów programu Maluch plus 2017 dla modułu 2

Wyniki konkursu Maluch plus 2017 moduł 4

Podział środków w woj. świętokrzyskim na poszczególnych beneficjentów programu Maluch plus 2017 dla modułu 4
 

Wzór umowy wraz z załącznikami - moduł 1

Wzór umowy wraz z załącznikami - moduł 2 (niepubliczne)

Wzór umowy wraz z załącznikami - moduł 2 (gminy)

Wzór umowy wraz z załącznikami - moduł 4
 

Oświadczenie o przyjęciu dotacji gminy - moduł 1

Oświadczenie o przyjęciu dotacji gminy - moduł 2 (gminy)

Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 2 (niepubliczne)

Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 4 (niepubliczne)

Oświadczenie rodzica - moduł 2

Oświadczenie rodzica - moduł 4
 

Wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus 2017".

Wykaz ofert odrzuconych ze względów merytorycznych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus 2017".

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.

MALUCH 2017 - Zalacznik 1.xls
MALUCH 2017 - Zalacznik 2a.xls
MALUCH 2017 - Zalacznik 2b.xls
MALUCH 2017 - Zalacznik 3.xls
MALUCH 2017 - Zalacznik 4.xls
MALUCH 2017 - Zalacznik 10 Wzor informacji.jpg
MALUCH 2017 - Zalacznik 10 Wzor informacji.pdf
MALUCH 2017 - Zalacznik 11 Logo pion.jpg
MALUCH 2017 - Zalacznik 11 Logo pion.pdf
MALUCH 2017 - Zalacznik 11 Logo poziom.jpg
MALUCH 2017 - Zalacznik 11 Logo poziom.pdf
MALUCH 2017 Program 16.11_.pdf

Pytania i odpowiedzi dot. "Maluch plus 2017" (strona MRPiPS).
Pytania i odpowiedzi do programu "Maluch plus 2017".

Program inwestycji - wzór
Tryb dokonywania poprawek Maluch plus 2017
Załącznik nr 1 Kalkulacja kosztów moduł 1
Załącznik nr 1 Kalkulacja kosztów moduł 2 - gminy
Załącznik nr 1 Kalkulacja kosztów moduł 2 - podmioty niegminne
Załącznik nr 1 Kalkulacja kosztów moduł 3
Załącznik nr 1 Kalkulacja kosztów moduł 4

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA dot. trybu dokonywania poprawek Maluch plus 2017,

......................

„MALUCH – edycja 2016”
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

UWAGA!  

Moduł 2 - kwalifikowalność pobytu dzieci które ukończą 3 rok życia w roku realizacji zadania

Informacja dla beneficjentów niepublicznych prowadzących księgowość w oparciu o PKPiR dotycząca rozliczenia dotacji Maluch edycja 2016 moduł 2.

Komunikat. dla Beneficjentów programu Maluch –edycja 2016r. z dnia 12.05.2016r

Instrukcja do wypełniania wniosków o wypłatę dotacji i załączników w ramach programu Maluch - edycja 2016

 

I. Dokumenty do umowy MALUCH 2016 - Moduł 1

- Informacje_do_umowy_modul_1

- Kopia zal__nr_1_do_Sprawozdania_z_realizacji_zadania__-_Modul_1

- Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT_modul_1

- Wzor_umowy_Maluch_2016_modul_1 11.03

Załącznik 2 -  Kalkulacja_kosztów_w_module__I - 08.03.2016

- Załącznik 3 - Wniosek_o_wyplate_dotacji_-_wersja_elektroniczna

- Załącznik 4 - Sprawozdanie_realizacji_zadania_-_Modul_1

- Załącznik 5 - Sprawozdanie_z_trwalosci_projektu_dot__utworzenia_oraz_zapewnienia_funkcjonowania_-_Modul_1

- Załącznik 6 - Rozliczenie zaliczki z wniosku końcowego_-_wersja_elektroniczna

II. Dokumenty do umowy MALUCH 2016 - Moduł 2 - Gminy

Informacje_do_umowy_modul_2_gminy

- oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT-gminy

- Wzór umowy moduł_2 2016 gminy-zaktualizowana 11.03

- Załącznik 2 kalkulacja kosztów moduł II gminy

- Załącznik 3 - Wniosek_o_wyplate_dotacji_-_wersja_elektroniczna

- Załącznik 4 - sprawozdanie_z_realizacji_zadania__modul_2_-gminy

- Załącznik 5 -sprawozdanie_z_trwalosci_projektu__Modul_2_gminy

- Załącznik 6 - Rozliczenie zaliczki z wniosku końcowego_-_wersja_elektroniczna

III. Dokumenty do umowy MALUCH 2016 - Moduł 2 - Podmioty niegminne

deklaracja_do_weksla_in_blanco_-_dot__modulu_2

- deklaracja_majatkowa_os__fizyczne

- deklaracja_majatkowa_pozostale (1)

- Informacje_do_umowy_modul_2

- oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT_modul_2-podmioty niegminne

- Oswiadczenie_o_wysokosci_ponoszonych_oplat_rodzicow

- Weksel_-_dot__modulu_2

- Wzór umowy moduł 2_2016 pod niepubliczne-zaktualizowana 21.03

- Załącznik 2 Kalkulacja kosztów i harmonogram płatności moduł II - podmioty niegminne 17.03

- Załącznik 3- Wniosek o wypłatę dotacji

- Załącznik 4 - sprawozdanie_z_realizacji_zadania__modul_2_niepubliczne

- Załącznik 5 - sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania moduł 2

- Załącznik 6 - Rozliczenie dotacji

 

Ogłoszenie o podziale środków w ramach programu MALUCH edycja 2016 dla modułu 1:

- komunikat MRPiPS

- lista beneficjentów modułu 1

 


Ogłoszenie o podziale środków w województwie świętokrzyskim w ramach programu MALUCH edycja 2016 dla modułu 2 - po uwzględnieniu oszczędności wynikjących z rezygnacji 3 podmiotów.

 

Ogłoszenie o podziale środków w województwie świętokrzyskim w ramach programu MALUCH edycja 2016 dla modułu 2. 

 


 

Wyniki podziału środków w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2016” moduł 2 ogłoszone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  

"Maluch - edycja 2015". Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dokumenty dot. wypłaty dotacji - MALUCH - edycja 2015
Instrukcja do wypełniania wniosków o wypłatę dotacji i załączników -  MALUCH - edycja 2015 Wniosek o wypłatę dotacji w ramach programu MALUCH - edycja 2015
Instrukcja dla beneficjentów Moduł - 3 - Rozliczanie dotacji

 


 

 

WYNIKI - MALUCH 2015 - Moduł 1

Dokumenty do umowy - MALUCH 2015 - Moduł 1
1. Informacje do umowy
2. Oświadczenie o przyjęciu dotacji
3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
4. Wzór umowy

* dokumenty należy składać za pismem przewodnim

 

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z realizacji zadania
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania
Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z trwałości projektu

WYNIKI - MALUCH 2015 - Moduł 3

Dokumenty do umowy - MALUCH 2015 - Moduł 3
1. Informacje do umowy
2. Oświadczenie o przyjęciu dotacji
3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
4. Oświadczenie dotyczące wysokości opłat ponoszonych przez rodziców
5. Deklaracja majątkowa - os. fizyczne 5. Deklaracja majątkowa - pozostałe podmioty
6. Weksel 7. Deklaracja do weksla in blanco

* dokumenty należy składać za pismem przewodnim

Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 3
Sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania - moduł 3

WYNIKI - MALUCH 2015 - Moduł 2

1. Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 2
2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - moduł 2

 

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z realizacji zadania
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania
Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z trwałości projektu

 

 


Komunikat w sprawie przesunięcia terminu ogłoszenia wyników konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” (moduły 1, 3, 4)

 

Wykaz ofert odrzuconych z powodów formalnych - Moduł 3

 

Tryb dokonywania uzupełnień i wyjasnień - przedlużenie terminu

 

Informacja z MPiPS z dnia 18.03.2015 r.

Moduł 2 – oświadczenie o przyjęciu dotacji oraz oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

 

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2015" moduł 2

 

Informacja dla beneficjentów Programu Maluch 2015 moduł 1

 

Tryb dokonywania uzupełnień i wyjaśnień - przedłużenie terminu

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

- w terminie:

dla modułu 1 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

dla modułu 2 – do dnia 18 marca 2015 r.

dla modułu 3 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

dla modułu 4 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:

 • dla modułu 1 i 4

– przy dotacji do tworzenia miejsc: 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.,

– przy dotacji tylko do funkcjonowania miejsc: 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 • dla modułu 2 i 3 – 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zapewnienie funkcjonowania miejsca opieki oznacza opiekę nad dzieckiem przebywającym w instytucji lub gotowość do przyjęcia dziecka na wolne miejsce opieki.

Gdy dofinansowana liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nie będzie utrzymana w okresie trwałości zadania, część środków, proporcjonalnie do liczby zmniejszonych miejsc, może zostać uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem i podlegać będzie zwrotowi na zasadach przewidzianych dla dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”.

 

Pytania i odpowiedzi do Programu Maluch - edycja 2015

Umowa na funkcjonowanie MALUCH - edycja 2015 - Moduł 3 - wzór

Umowa na funkcjonowanie MALUCH - edycja 2015 - Moduł 2 - skorygowany wzór

Umowa na funkcjonowanie MALUCH - edycja 2015 - Moduł 2 -  wzór

 

"Maluch - edycja 2015" - ogłoszenie

"Maluch - edycja 2015" - program

Zał. 1 - Oferta dla modułu 1

Zał. 2 - Oferta dla modułu 2

Zał. 3 - Oferta dla modułu 3

Zał. 4 - Oferta dla modułu 4

 

Kalkulacja kosztów moduł I

Kalkulacja kosztów moduł II

Kalkulacja kosztów moduł III

Kalkulacja kosztów moduł IV

Program inwestycji - wzór

Tryb dokonywania uzupełnień 2015

........................................................

Umowa dotacji - edycja 2014 - moduł 1 (aktualizacja)

Umowa dotacji - edycja 2014 - moduł 2 (aktualizacja)

Umowa dotacji - edycja 2014 - moduł 3 (aktualizacja)

Wniosek o wypłatę dotacji  z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2014”.

Wniosek o wypłatę dotacji  z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2014” (wersja xls).

Instrukcja do wypełniania wniosków o wypłatę dotacji i załączników w ramach programu „Maluch  – edycja 2014”.

zał. 1 do sprawozdania z realizacji zadania  - Moduł 1

zał. 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 1

zał. 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2

zał. 5 - sprawozdanie z trwałości projektu dot. utworzenia oraz zapewnienia funkcjonowania nowych miejsc opieki - Moduł 1

 

Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie "MALUCH - edycja 2014" (moduł 1)

Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie "MALUCH - edycja 2014" (moduł 3)

Pismo do beneficjentów - przyjęcie dotacji (moduł 1 i 3)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie o przyjęciu dotacji

.......................................

Minister Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r.poz. 1457), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH - edycja 2014”.

1. Na realizację Programu przeznaczono w 2014 roku kwotę 101 000 000 zł.

2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3. Program „MALUCH” realizowany jest w 2014 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 • Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Na moduł 1 przeznacza się 40 mln zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 i 3. Termin składania ofert do dnia 2 kwietnia 2014 r.;
 • Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu „MALUCH”. Na moduł 2 przeznacza się 40 mln zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3. Termin składania ofert do dnia 19 marca 2014 r.;
 • Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na moduł 3 przeznacza się 21 mln zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2. Termin składania ofert do dnia 2 kwietnia 2014 r.

4. Zgodnie z pkt 5.7.4. Programu Wojewoda ogłosi na stronach ŚUW w terminie 5 dni
od dnia ogłoszenia konkursu:

 • wzór formularza programu inwestycji,
 • wzór kalkulacji kosztów,
 • tryb dokonywania uzupełnień i wyjaśnień, jak również zakresu i rodzaju uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom dla ofert składanych w ramach konkursu Maluch – edycja 2014 w województwie świętokrzyskim.

5. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2014 r.

6. Oferty należy składać do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie pisemnej (w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę stempla pocztowego), a także w formie elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat.wcrr@kielce.uw.gov.pl oraz bzfe18@kielce.uw.gov.pl (w terminie złożenia ofert w formie papierowej).

7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

- w terminie:

dla modułu 1 - do dnia 15 maja 2014 r.

dla modułu 2 - do dnia 11 kwietnia 2014 r.

dla modułu 3 - do dnia 15 maja 2014 r.

8. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:

dla modułu 1 - 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.,

dla modułu 2 i 3 - 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r.

9. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH- edycja 2014”.

Informacji o programie udzielają pracownicy Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Sławomir Pastuszka, tel. (41) 342-19-58, Anna Bugajniak, tel. (41) 342-18-97 i Beata Jakubowska, tel. (41) 342-16-84.

 

Maluch 2014 - program

Maluch 2014 - ogłoszenie

Zał. 1 - oferta konkursowa - moduł 1

Zał. 2 - oferta konkursowa - moduł 2

Zał. 3 - oferta konkursowa - moduł 3

Zał. 4 - oferta zbiorcza wojewódzka - moduł 1

Zał. 5 - oferta zbiorcza wojewódzka - moduł 2

Zał. 6 - oferta zbiorcza wojewódzka - moduł 3

Zał. 7 - sprawozdanie wojewódzkie z realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch za 2014 rok

 

Kalkulacja kosztów - moduł I

Kalkulacja kosztów - moduł II

Kalkulacja kosztów - moduł III

Program inwestycji

(prosimy o składanie powyższych dokumentów do Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego ŚUW wraz z ofertą).

 

Tryb dokonywania uzupełnień i wyjaśnień, jak również rodzaju i zakresu uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom  dla ofert składanych w województwie świętokrzyskim w ramach konkursu „Maluch 2014” - aktualizacja 11.03.2014.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dot. konkursu MALUCH - edycja 2014

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dot. konkursu MALUCH - cz. 2

Umowa na funkcjonowanie  MALUCH - edycja 2014 Moduł 2 - wzór

Umowa na funkcjonowanie MALUCH - edycja 2014 Moduł 3 - wzór

zał. 3 - sprawozdanie z realizacji zadania (moduł 2)

zał. 4 - sprawozdanie z trwałości projektu (Moduł 2)

Zał. nr 1 do Sprawozdania z realizacji zadania dla Modułu 2

Pomoc publiczna - pismo z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wyniki konkursu "Maluch" - edycja 2014 moduł 2

"Maluch" - edycja 2014 moduł 2 - lista ofert zakwalifikowanych

Analiza finansowa wnioskodawcy - dot. modułu 3

Deklaracja do weksla in blanco - dot. modułu 3

Weksel - dot. modułu 3

Oświadczenie o wysokości opłat ponoszonych przez rodziców

Tryb uzupełnień - informacja uzupełniająca

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie o przyjęciu dotacji

Zał. 1 - sprawozdanie z realizacji zadania (Moduł 3)

Zał. nr 1 do sprawozdania z realizacji zadania (Moduł 3)

Zał. 2 - sprawozdanie  z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania (Moduł 3)

Umowa na tworzenie nowych miejsc i funkcjonowanie - "Maluch" edycja 2014 Moduł 1 - wzór

............................................................................................

"MALUCH 2013"

Maluch 2014 - pismo do samorządów dot. projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Maluch 2011-2013 – edycja I:

Maluch 2011 - sprawozdanie

Maluch 2012 zał. 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania

Maluch 2012 zał. 5 - Sprawozdanie z funkcjonowania

Maluch 2013 zał. 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania

Maluch 2013 zał. 6 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji

Maluch 2013 zał. 5 - Sprawozdanie z trwałości projektu

 

Maluch 2013 – edycja II:

Zał. 2 - Sprawozdanie z realizacji

Zał. 3 - Sprawozdanie z trwałości

.........................................

Podpisane zostały trzy 3 umowy dotacji, na łączną kwotę 284.850,00 zł, na realizację poniższych zadań:

1. Żłobek Baja Patataja – nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania żłobka BAJA PATATAJA w Kielcach. Liczba miejsc opieki: 20. Kwota dotacji: 112 350,00 zł.

2. FLASH Martyna Wójtowicz – nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki utworzonych w 2013 roku w żłobku Zebra Zuzia w Kielcach przy ul. Słowackiego 9. Liczba miejsc opieki: 25. Kwota dotacji: 105 000,00 zł

3. LACH-Zbigniew Kotraba – nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobku w Kielcach ul. Równa 15/2. Liczba miejsc opieki: 15. Kwota dotacji: 67 500,00 zł.

 

Wniosek o wypłatę dotacji - Maluch 2013 edycja 2

Wniosek o wypłatę dotacji WCiRR

Instrukcja do wypełniania wniosków o wypłatę dotacji i załączników w ramach programu Maluch 2013 – edycja 2.

Wzór umowy dotacji - Maluch 2013 edycja 2

Pismo do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. kosztów funkcjonowania instytucji po okresie realizacji zadania.

Pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek o wypłatę dotacji  z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Maluch 2013 – edycja 2.

Wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2013 - edycja 1”.

Instrukcja do wypełniania wniosków o wypłatę dotacji i załączników w ramach programu Maluch 2013 – edycja 1

.............

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 2013 – edycja 2″. Wszystkie zgłoszone wnioski województwa świętokrzyskiego  zostały zaakceptowane i wnioskodawcy otrzymają dotacje.

3 wnioski złożyły osoby fizyczne w zakresie prowadzenia (funkcjonowania) żłobków na terenie  Kielc. Fundacja „Opieka dla Malucha” złożyła 5 wniosków i planuje organizację oraz funkcjonowanie 54 dziennych opiekunów w 5 miastach województwa świętokrzyskiego .Łączna kwota przyznanej dotacji to 723 330,00 zł. W regionie po raz pierwszy rodzicom w opiece nad dzieckiem pomagać będą opiekunowie dzienni zatrudnieni w ramach programu.

Zestawienie ofert  do dotacji w ramach postępowania konkursowego "MALUCH 2013 - edycja 2" województwo świętokrzyskie.

Wykaz podmiotów, którym minister pracy i polityki społecznej przyznał dotacje znajduje się również  na stronie internetowej MPiPS: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/utworz-instytucje/maluchinstytucje/maluch-2013-edycja-2/

.............................................

Informacja uzupełniająca dotycząca trybu dokonywania uzupełnień i wyjaśnień, jak również rodzaju i zakresu uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom dla ofert składanych w ramach konkursu Maluch 2013 - edycja I w województwie świętokrzyskim.

W oparciu o zapis pkt 5.1.2.1 Regulaminu konkursu Maluch 2013 - edycja 2 oraz pkt 8 Trybu dokonywania uzupełnień... wobec konieczności wezwania Beneficjentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień do ofert złożonych do Wojewody Świętokrzyskiego w ramach konkursu Maluch 2013 - edycja 2 przedłuża się termin składania przez Wnioskodawców wyjaśnień do 27 sierpnia 2013 r.

...................................

Minister Pracy i Polityki Społecznej, w związku z prośbami podmiotów przygotowujących oferty w konkursie „MALUCH 2013 - edycja 2", PRZEDŁUŻYŁ termin składania ofert do dnia 13 sierpnia 2013 r.

...................................

Minister Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), ogłosił - w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch" - konkurs „Maluch 2013 - edycja 2". 
W ramach konkursu będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie poprzez:

 1. zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym, utworzonych w 2013r.;
 2. organizacji w 2013 r. nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnieniu ich funkcjonowania.

O dotację mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do dnia 31 grudnia 2013 r.

Z dotacji nie mogą skorzystać: 

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego będące (współ)własnością jednostek samorządu terytorialnego;
 • instytucje, w których koszty funkcjonowania miejsc są pośrednio finansowane lub współfinansowane w konkursie „MALUCH 2013 - edycja 1".

Oferty w formie pisemnej należy składać do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także przesyłać w formie elektronicznej na adresy e-mail: maluch@mpips.gov.pl, bzfe23@kielce.uw.gov.pl i bzfe18@kielce.uw.gov.pl w terminie do 8 sierpnia 2013r. Wzory formularzy oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach www.kielce.uw.gov.pl w zakładce MALUCH. Informacji o programie udzielają również pracownicy Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pod nr tel. (41) 342-18-97 i (41) 342-19-74.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

"Maluch 2013 - edycja 2" w pytaniach i odpowiedziach

Tryb dokonywania uzupełnień i wyjaśnień, jak również rodzaju i zakresu uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom dla ofert składanych w ramach konkursu Maluch 2013-edycja 2 w województwie świętokrzyskim.

Oświadczenie dotyczące wysokości opłat ponoszonych przez rodziców.

Maluch 2013 [edycja 2] - regulamin konkursu.

Maluch 2013 [edycja 2] - program.

Załącznik 1a: oferta konkursowa "Maluch 2013 - edycja 2": część A - na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Załącznik 1B: oferta konkursowa „Maluch 2013 - edycja 2": część B - na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Załącznik 2: sprawozdanie z realizacji zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch" realizowanego w konkursie „Maluch 2013 - edycja 2".

Załącznik 3: sprawozdanie za rok 2014 z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki dofinansowanych z dotacji udzielonej z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch" realizowanego w konkursie „Maluch 2013 - edycja 2".

Załącznik 5: kody gmin wg GUS

Załącznik 6: adresy e-mail urzędów wojewódzkich

......................................

Dnia 13 lipca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 28.06.2013 r., poz. 747). 
Nowelizacja ustawy „żłobkowej" zmienia m.in. zakres podmiotów uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu państwa na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: mogą je otrzymywać nie tylko gminy, ale także m.in. podmioty niepubliczne i osoby fizyczne. 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wychodząc naprzeciw tym zmianom, organizuje konkurs na dotacje z programu MALUCH, w którym można skorzystać z nowych możliwości.

Szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju i zapewnienia funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch 2013 – edycja 1”, na który Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 40.000.000 zł z możliwością zwiększenia tej kwoty, wojewodowie do postępowania konkursowego zakwalifikowali 343 oferty pochodzące ze 131 gmin na kwotę 61 048 838 zł, dotyczące 10 120 miejsc opieki.
Z województwa świętokrzyskiego zgłoszonych było 10 ofert z 5 gmin. MPiPS udostępniło listę zakwalifikowanych ofert. Dofinansowanie zostało przyznane wszystkim beneficjentom z województwa świętokrzyskiego.

Zestawienie ofert zakwalifikowanych do dotacji w ramach postępowania konkursowego "Maluch 2013 - edycja 1" - woj. świętokrzyskie

Minister Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), ogłosił - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH" - konkurs „MALUCH 2013 - edycja 1".
W ramach przedmiotowego konkursu będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie poprzez:
1. utworzenie miejsc opieki (budowa, adaptacja, wyposażenie lokali i budynków);
2. organizację miejsc opieki u dziennego opiekuna;
3. zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

O dotację mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Podmioty niepubliczne i publiczne mogą brać udział w programie jako podmioty współpracujące z gminami na rzecz rozwoju i funkcjonowania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w roku 2013. Do konkursu można zgłaszać zadania dwuletnie, realizowane w latach 2012-2013 lub 2013-2014. Oferty w formie pisemnej należy składać do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także przesyłać w formie elektronicznej na adresy e-mail: maluch@mpips.gov.pl, bzfe23@kielce.uw.gov.pl i bzfe18@kielce.uw.gov.pl w terminie do 18 marca 2013r. 
Informacji o programie udzielają pracownicy Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Anna Bugajniak, tel. (41) 342-18-97 i Przemysław Rasała, (41) 342-19-74.

Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. realizacji programu Maluch 2013 - edycja I

Informacja uzupełniająca dot. trybu dokonywania uzupełnień i wyjaśnień, jak również rodzaju i zakresu uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom dla ofert składanych w ramach konkursu Maluch 2013 - edycja I w województwie świętokrzyskim

Tryb dokonywania uzupełnień i wyjaśnień, jak również rodzaju i zakresu uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom dla ofert składanych w ramach konkursu Maluch 2013 - edycja I w województwie świętokrzyskim

„Maluch 2013" - zasady punktacji ofert

„Maluch 2013" - regulamin

„Maluch 2013" - informacje

Załącznik nr 1 A - oferta konkursowa „Maluch 2013 - edycja 1": część A - na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Załącznik nr 1 B - oferta konkursowa „Maluch 2013 - edycja 1": część B - na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Załącznik nr 2 - adresy e-mail (do przesyłania ofert drogą elektroniczną).

Załącznik nr 2A - oferta konkursowa „Maluch 2013 - edycja 1": część A - na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1) organizowanych u dziennych opiekunów w 2013 r.; 2) utworzonych w 2013 r. bez udziału programu „Maluch"; 3) utworzonych w latach 2011-2012

Załącznik nr 2B - oferta konkursowa „Maluch 2013 - edycja 1": część B - na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1) organizowanych u dziennych opiekunów w 2013 r.; 2) utworzonych w 2013 r. bez udziału programu „Maluch"; 3) utworzonych w latach 2011-2012.

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania.

Załącznik nr 4 - sprawozdanie z trwałości projektu zapewniającego funkcjonowanie miejsc opieki.

Załącznik nr 5 - sprawozdanie z trwałości projektu dotyczącego utworzenia oraz zapewnienia funkcjonowania nowych miejsc opieki.

Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadania.

......................................

Zestawienie ofert zakwalifikowanych do dotacji w ramach postępowania konkursowego „Maluch 2012" - tura 2

"MALUCH 2012"

W dniu 19 kwietnia 2012r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało informację nt rozstrzygnięcia konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH".
Oferty zostały zaakceptowane przez Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza - Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W województwie Świętokrzyskim, w zestawieniu ofert zakwalifikowanych do dotacji w ramach postępowania konkursowego „Maluch 2012" zostały ujęte pod poz. 56 i 57 dwa zadania.
I tak: ...
- poz.56 - Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych;
- poz.57 - Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 w Staszowie przy ul. Jana Pawła II na klub dziecięcy; ...
Załącznik do komunikatu ( lista ofert ): http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,5749,rozstrzygniecie-konkursu-ofert-w-ramach-programu-maluch-2012-tura-1.html

Resortowy program „Maluch 2012" (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)

„Maluch 2012" - regulamin

Adresy e-mail (do przesyłania ofert drogą elektroniczną)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (luty 2012)

Objaśnienia do sposobu wysyłania i nazywania plików oferty (załącznik 1a)

Oferta konkursowa: część B (załącznik 1b)

Objaśnienia do sporządzenia oferty (załącznik 2)

Oferta konkursowa: część B - na szkolenie dziennego opiekuna (załącznik 2)

Sprawozdanie z realizacji zadania (załącznik 3)

Sprawozdanie z realizacji zadania w zakresie szkolenia dziennych opiekunów (załącznik 4)

Sprawozdanie z funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi (załącznik 5)

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji (załącznik 6)

Kody gmin wg GUS (załącznik 7)

...................................................................................

"MALUCH 2011"

Maluch 2011 - zmiany w programie

Maluch 2011 - załącznik

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach programu "Maluch"

Druga edycja programu "Maluch 2011" - otwarty konkurs ofert

Przedłużenie do 16.08.2011 r. terminu składania ofert w trzeciej turze konkursu ofert programu „Maluch"

Druga edycja programu "Maluch 2011" - najczęściej zadawane pytania

W terminie do 20.04.2011 r., określonym w otwartym ogłoszeniu o konkursie ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 8 ofert jednostek samorządu terytorialnego.
Wszystkie złożone oferty pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną. Zestawienia ofert zostały przesłane do Departamentu Polityki Rodzinnej, który przedłoży Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dotacji.

Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba będzie przewodniczyła spotkaniu ws. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch".
Konferencja będzie dotyczyła m.in. zasad dofinansowania przez budżet państwa działań gminy w zakresie tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4).
Termin i miejsce spotkania :
11 kwietnia 2011 r. godz. 11.30
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Al. X Wieków Kielc 3, budynek B, sala 11
 

PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNEGO
na temat
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH"
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Kielce, dn. 11 kwietnia 2011 r., godz. 11:30, sala 11


11:30 - otwarcie spotkania - Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba
11:45 - „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH" - Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW Edyta Suchoń
12:15 - dyskusja
12:45 - 13:00 - podsumowanie i zakończenie spotkania

 

 

 

Resortowy program rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„Maluch" realizowany w roku 2011

 

 

 

Termin składania ofert

Charakterystyka programu „Maluch"

Charakterystyka poszczególnych form opieki

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2011

Załącznik 1- informacje uzupełniające do konkursu ofert

Załącznik 2 - oferta jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik 3 - wzór porozumienia

Załącznik 4 - sprawozdanie z realizacji zadania

Załącznik 5 - sprawozdanie z funkcjonowania instytucji powstałej z udziałem programu

Syntetyczna informacja o ofercie

"Maluch" 2011 - prezentacja ppt

"Maluch" 2011 - najczęściej zadawane pytania

Karta oceny merytorycznej

Regulamin pracy zespołu

Zarządzenie wojewody w sprawie powołania zespołu do oceny ofert