Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 239 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 110 - Burze (stopnia 2), Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Program "Maluch+" - edycje programu do 2018r. - Programy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Programy

Aktualnie znajdujesz się na:

Program "Maluch+" - edycje programu do 2018r.

UWAGA! Wszelkie informacje dotyczące programu Maluch+ 2019, Maluch+ 2020, Maluch+2021 oraz "Maluch+" 2022-2029 zamieszczane będą pod adresem:

https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/maluch/maluch-edycja-2022-2029

 

Emp@tia

Dokumenty do umowy

Wzór umowy z załącznikami moduł 1a

Wzór umowy z załącznikami moduł 1b

Wzór umowy z załącznikami moduł 2

Wzór umowy z załącznikami moduł 3

Wzór umowy z załącznikami moduł 4

....................................

Wyniki konkursu „MALUCH +” 2018

Dzięki tegorocznej edycji programu „Maluch+” utworzonych zostanie 24,5 tys. miejsc dla maluchów, dofinansowanych będzie ok 56 tys. miejsc, w tym ponad 630 dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

Edycja programu „Maluch+“ 2018 składała się z czterech modułów.

Moduł 1 został podzielony na moduł 1a i 1b. Moduł 1a przeznaczony był na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce. W ramach tego modułu wpłynęły oferty dotyczące utworzenia 109 instytucji opieki nad małym dzieckiem na terenie 102 gmin na 2 591 miejsc opieki, na łączną kwotę blisko 47 mln zł.

Dofinansowanie przyznano wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania (do 20 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na 1 miejsce, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 1a  przyznano dofinansowanie w kwocie 46 824 026,18 zł, z tego 46 440 126,18 zł na tworzenie miejsc opieki i 383 900 zł na ich funkcjonowanie.

Moduł 1b był przeznaczony na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce. W ramach tego modułu wpłynęły oferty dotyczące utworzenia 124 instytucji opieki nad małym dzieckiem na terenie 111 gmin na 5 220 miejsc opieki, na łączną kwotę 85 622 684,90 zł.

Przyznano dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania (do 20 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na 1miejsce, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 1b przyznano dofinansowanie w kwocie 86 605 384,90 zł, z tego 85 622 684,90 zł na tworzenie miejsc opieki i 982 700 zł na ich funkcjonowanie.

Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem środków z poprzednich edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

W ramach modułu 2 wpłynęły oferty od 473 instytucji gminnych na terenie 281 gmin na blisko 15 tys. miejsc opieki, w tym 407 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Łącznie na ten moduł przyznano dofinansowanie w kwocie 29 545 800 zł.

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na 1 miejsce, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

Trzeci moduł skierowany został do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, które mogły pozyskać środki na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie.

Przyznano dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania (do 10 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko, przy czym cała kwota dofinansowania przeznaczona jest na obniżanie miesięcznych opłat rodziców.

W ramach tego modułu wpłynęły oferty podmiotów dotyczące 16 687 miejsc opieki w 711 instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, leżących na terenie 276 gmin na łączną kwotę 141 748 123,51 zł w obszarze tworzenia nowych miejsc. Łącznie na moduł 3 przyznano dofinansowanie w kwocie 150 581 523,51 zł, z tego 141 748 123,51 zł na tworzenie miejsc opieki i 8 833 400 zł na ich funkcjonowanie.

O środki z modułu 4 mogły ubiegać się podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Przyznano dofinansowanie na wszystkie oferty zakwalifikowane przez wojewodów, tj. dla 1 832 instytucji opieki nad małymi dziećmi, leżących na terenie 440 gmin. Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki wynosi 150 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł. Z kwoty 500 zł na obniżanie miesięcznych opłat rodziców przeznacza się 150 zł, natomiast pozostałą kwotę podmiot może przeznaczyć na utrzymanie miejsca dla niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki dziecka.

Łącznie na moduł 4 przyznano dofinansowanie w kwocie 72 141 224 zł.

Moduł 1a - wyniki

Moduł 1b - wyniki

Moduł 2 - wyniki

Moduł 3 - wyniki

Moduł 4 - wyniki

Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 1: gminy

Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 2: gminy

Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 3: podmioty niepubliczne

Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 4: podmioty niepubliczne

........................................................................

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2018

Maluch 2018 Program

MALUCH 2018 - Zalacznik 1a oferta konkursowa dla jst

MALUCH 2018 - Zalacznik 1b oferta konkursowa dla jst

MALUCH 2018 - Zalacznik 2 oferta konkursowa dla gmin

MALUCH 2018 - Zalacznik 3 oferta konkursowa dla podmiotow innych niz jst​

MALUCH 2018 - Zalacznik 4 oferta konkursowa dla podmiotow innych niz jst​

MALUCH 2018 - Zalacznik 11 Wzór informacji

MALUCH 2018 - Zalacznik 11 Wzor informacji​ (pdf)

MALUCH 2018 - Zalacznik 12 Logo pion (jpg)

MALUCH 2018 - Zalacznik 12 Logo pion (pdf)

MALUCH 2018 - Zalacznik 12 Logo poziom (jpg)

MALUCH 2018 - Zalacznik 12 Logo poziom (pdf)

MALUCH  - dodatkowe dokumenty (zip)

MALUCH - pytania i odpowiedzi

Tryb dokonywania korekt, uzupełnień i wyjaśnień

Wykaz ofert pozostawionych bez rozpatrzenia w ramach programu MALUCH plus 2018

.........................................................................

Instrukcja do wniosku o płatność Maluch plus 2017

Wzór rozliczenia opłat ponoszonych przez rodziców Maluch plus 2017 moduł 2 niegminne

Przykład rozliczenia opłat ponoszonych przez rodziców Maluch plus 2017 moduł 2 niegminne

Weksel

Deklaracja do weksla in blanco

Program Maluch plus 2017 - pytania i odpowiedzi

..................

Wyniki konkursu Maluch plus 2017 moduł 1 (dla gmin - utworzenie nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania)

Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach modułu 1 - ranking ofert

Wyniki konkursu Maluch plus 2017 moduł 2

Podział środków w woj. świętokrzyskim na poszczególnych beneficjentów programu Maluch plus 2017 dla modułu 2

Wyniki konkursu Maluch plus 2017 moduł 4

Podział środków w woj. świętokrzyskim na poszczególnych beneficjentów programu Maluch plus 2017 dla modułu 4
 

Wzór umowy wraz z załącznikami - moduł 1

Wzór umowy wraz z załącznikami - moduł 2 (niepubliczne)

Wzór umowy wraz z załącznikami - moduł 2 (gminy)

Wzór umowy wraz z załącznikami - moduł 4
 

Oświadczenie o przyjęciu dotacji gminy - moduł 1

Oświadczenie o przyjęciu dotacji gminy - moduł 2 (gminy)

Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 2 (niepubliczne)

Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 4 (niepubliczne)

Oświadczenie rodzica - moduł 2

Oświadczenie rodzica - moduł 4
 

Wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus 2017".

Wykaz ofert odrzuconych ze względów merytorycznych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus 2017".

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.

MALUCH 2017 - Zalacznik 1.xls
MALUCH 2017 - Zalacznik 2a.xls
MALUCH 2017 - Zalacznik 2b.xls
MALUCH 2017 - Zalacznik 3.xls
MALUCH 2017 - Zalacznik 4.xls
MALUCH 2017 - Zalacznik 10 Wzor informacji.jpg
MALUCH 2017 - Zalacznik 10 Wzor informacji.pdf
MALUCH 2017 - Zalacznik 11 Logo pion.jpg
MALUCH 2017 - Zalacznik 11 Logo pion.pdf
MALUCH 2017 - Zalacznik 11 Logo poziom.jpg
MALUCH 2017 - Zalacznik 11 Logo poziom.pdf
MALUCH 2017 Program 16.11_.pdf

Pytania i odpowiedzi dot. "Maluch plus 2017" (strona MRPiPS).
Pytania i odpowiedzi do programu "Maluch plus 2017".

Program inwestycji - wzór
Tryb dokonywania poprawek Maluch plus 2017
Załącznik nr 1 Kalkulacja kosztów moduł 1
Załącznik nr 1 Kalkulacja kosztów moduł 2 - gminy
Załącznik nr 1 Kalkulacja kosztów moduł 2 - podmioty niegminne
Załącznik nr 1 Kalkulacja kosztów moduł 3
Załącznik nr 1 Kalkulacja kosztów moduł 4

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA dot. trybu dokonywania poprawek Maluch plus 2017,

......................

„MALUCH – edycja 2016”
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

UWAGA!  

Moduł 2 - kwalifikowalność pobytu dzieci które ukończą 3 rok życia w roku realizacji zadania

Informacja dla beneficjentów niepublicznych prowadzących księgowość w oparciu o PKPiR dotycząca rozliczenia dotacji Maluch edycja 2016 moduł 2.

Komunikat. dla Beneficjentów programu Maluch –edycja 2016r. z dnia 12.05.2016r

Instrukcja do wypełniania wniosków o wypłatę dotacji i załączników w ramach programu Maluch - edycja 2016

 

I. Dokumenty do umowy MALUCH 2016 - Moduł 1

- Informacje_do_umowy_modul_1

- Kopia zal__nr_1_do_Sprawozdania_z_realizacji_zadania__-_Modul_1

- Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT_modul_1

- Wzor_umowy_Maluch_2016_modul_1 11.03

Załącznik 2 -  Kalkulacja_kosztów_w_module__I - 08.03.2016

- Załącznik 3 - Wniosek_o_wyplate_dotacji_-_wersja_elektroniczna

- Załącznik 4 - Sprawozdanie_realizacji_zadania_-_Modul_1

- Załącznik 5 - Sprawozdanie_z_trwalosci_projektu_dot__utworzenia_oraz_zapewnienia_funkcjonowania_-_Modul_1

- Załącznik 6 - Rozliczenie zaliczki z wniosku końcowego_-_wersja_elektroniczna

II. Dokumenty do umowy MALUCH 2016 - Moduł 2 - Gminy

Informacje_do_umowy_modul_2_gminy

- oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT-gminy

- Wzór umowy moduł_2 2016 gminy-zaktualizowana 11.03

- Załącznik 2 kalkulacja kosztów moduł II gminy

- Załącznik 3 - Wniosek_o_wyplate_dotacji_-_wersja_elektroniczna

- Załącznik 4 - sprawozdanie_z_realizacji_zadania__modul_2_-gminy

- Załącznik 5 -sprawozdanie_z_trwalosci_projektu__Modul_2_gminy

- Załącznik 6 - Rozliczenie zaliczki z wniosku końcowego_-_wersja_elektroniczna

III. Dokumenty do umowy MALUCH 2016 - Moduł 2 - Podmioty niegminne

deklaracja_do_weksla_in_blanco_-_dot__modulu_2

- deklaracja_majatkowa_os__fizyczne

- deklaracja_majatkowa_pozostale (1)

- Informacje_do_umowy_modul_2

- oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT_modul_2-podmioty niegminne

- Oswiadczenie_o_wysokosci_ponoszonych_oplat_rodzicow

- Weksel_-_dot__modulu_2

- Wzór umowy moduł 2_2016 pod niepubliczne-zaktualizowana 21.03

- Załącznik 2 Kalkulacja kosztów i harmonogram płatności moduł II - podmioty niegminne 17.03

- Załącznik 3- Wniosek o wypłatę dotacji

- Załącznik 4 - sprawozdanie_z_realizacji_zadania__modul_2_niepubliczne

- Załącznik 5 - sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania moduł 2

- Załącznik 6 - Rozliczenie dotacji

 

Ogłoszenie o podziale środków w ramach programu MALUCH edycja 2016 dla modułu 1:

- komunikat MRPiPS

- lista beneficjentów modułu 1

 


Ogłoszenie o podziale środków w województwie świętokrzyskim w ramach programu MALUCH edycja 2016 dla modułu 2 - po uwzględnieniu oszczędności wynikjących z rezygnacji 3 podmiotów.

 

Ogłoszenie o podziale środków w województwie świętokrzyskim w ramach programu MALUCH edycja 2016 dla modułu 2. 

 


 

Wyniki podziału środków w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2016” moduł 2 ogłoszone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  

"Maluch - edycja 2015". Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dokumenty dot. wypłaty dotacji - MALUCH - edycja 2015
Instrukcja do wypełniania wniosków o wypłatę dotacji i załączników -  MALUCH - edycja 2015 Wniosek o wypłatę dotacji w ramach programu MALUCH - edycja 2015
Instrukcja dla beneficjentów Moduł - 3 - Rozliczanie dotacji

 


 

 

WYNIKI - MALUCH 2015 - Moduł 1

Dokumenty do umowy - MALUCH 2015 - Moduł 1
1. Informacje do umowy
2. Oświadczenie o przyjęciu dotacji
3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
4. Wzór umowy

* dokumenty należy składać za pismem przewodnim

 

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z realizacji zadania
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania
Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z trwałości projektu

WYNIKI - MALUCH 2015 - Moduł 3

Dokumenty do umowy - MALUCH 2015 - Moduł 3
1. Informacje do umowy
2. Oświadczenie o przyjęciu dotacji
3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
4. Oświadczenie dotyczące wysokości opłat ponoszonych przez rodziców
5. Deklaracja majątkowa - os. fizyczne 5. Deklaracja majątkowa - pozostałe podmioty
6. Weksel 7. Deklaracja do weksla in blanco

* dokumenty należy składać za pismem przewodnim

Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 3
Sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania - moduł 3

WYNIKI - MALUCH 2015 - Moduł 2

1. Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł 2
2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - moduł 2

 

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z realizacji zadania
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania
Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z trwałości projektu

 

 


Komunikat w sprawie przesunięcia terminu ogłoszenia wyników konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” (moduły 1, 3, 4)

 

Wykaz ofert odrzuconych z powodów formalnych - Moduł 3

 

Tryb dokonywania uzupełnień i wyjasnień - przedlużenie terminu

 

Informacja z MPiPS z dnia 18.03.2015 r.

Moduł 2 – oświadczenie o przyjęciu dotacji oraz oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

 

Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2015" moduł 2

 

Informacja dla beneficjentów Programu Maluch 2015 moduł 1

 

Tryb dokonywania uzupełnień i wyjaśnień - przedłużenie terminu

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

- w terminie:

dla modułu 1 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

dla modułu 2 – do dnia 18 marca 2015 r.

dla modułu 3 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

dla modułu 4 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:

 • dla modułu 1 i 4

– przy dotacji do tworzenia miejsc: 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.,

– przy dotacji tylko do funkcjonowania miejsc: 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 • dla modułu 2 i 3 – 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zapewnienie funkcjonowania miejsca opieki oznacza opiekę nad dzieckiem przebywającym w instytucji lub gotowość do przyjęcia dziecka na wolne miejsce opieki.

Gdy dofinansowana liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nie będzie utrzymana w okresie trwałości zadania, część środków, proporcjonalnie do liczby zmniejszonych miejsc, może zostać uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem i podlegać będzie zwrotowi na zasadach przewidzianych dla dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”.

 

Pytania i odpowiedzi do Programu Maluch - edycja 2015

Umowa na funkcjonowanie MALUCH - edycja 2015 - Moduł 3 - wzór

Umowa na funkcjonowanie MALUCH - edycja 2015 - Moduł 2 - skorygowany wzór

Umowa na funkcjonowanie MALUCH - edycja 2015 - Moduł 2 -  wzór

 

"Maluch - edycja 2015" - ogłoszenie

"Maluch - edycja 2015" - program

Zał. 1 - Oferta dla modułu 1

Zał. 2 - Oferta dla modułu 2

Zał. 3 - Oferta dla modułu 3

Zał. 4 - Oferta dla modułu 4

 

Kalkulacja kosztów moduł I

Kalkulacja kosztów moduł II

Kalkulacja kosztów moduł III

Kalkulacja kosztów moduł IV

Program inwestycji - wzór

Tryb dokonywania uzupełnień 2015

........................................................

Umowa dotacji - edycja 2014 - moduł 1 (aktualizacja)

Umowa dotacji - edycja 2014 - moduł 2 (aktualizacja)

Umowa dotacji - edycja 2014 - moduł 3 (aktualizacja)

Wniosek o wypłatę dotacji  z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2014”.

Wniosek o wypłatę dotacji  z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2014” (wersja xls).

Instrukcja do wypełniania wniosków o wypłatę dotacji i załączników w ramach programu „Maluch  – edycja 2014”.

zał. 1 do sprawozdania z realizacji zadania  - Moduł 1

zał. 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 1

zał. 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2

zał. 5 - sprawozdanie z trwałości projektu dot. utworzenia oraz zapewnienia funkcjonowania nowych miejsc opieki - Moduł 1

 

Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie "MALUCH - edycja 2014" (moduł 1)

Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie "MALUCH - edycja 2014" (moduł 3)

Pismo do beneficjentów - przyjęcie dotacji (moduł 1 i 3)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie o przyjęciu dotacji

.......................................

Minister Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r.poz. 1457), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH - edycja 2014”.

1. Na realizację Programu przeznaczono w 2014 roku kwotę 101 000 000 zł.

2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3. Program „MALUCH” realizowany jest w 2014 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 • Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Na moduł 1 przeznacza się 40 mln zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 i 3. Termin składania ofert do dnia 2 kwietnia 2014 r.;
 • Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu „MALUCH”. Na moduł 2 przeznacza się 40 mln zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3. Termin składania ofert do dnia 19 marca 2014 r.;
 • Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na moduł 3 przeznacza się 21 mln zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2. Termin składania ofert do dnia 2 kwietnia 2014 r.

4. Zgodnie z pkt 5.7.4. Programu Wojewoda ogłosi na stronach ŚUW w terminie 5 dni
od dnia ogłoszenia konkursu:

 • wzór formularza programu inwestycji,
 • wzór kalkulacji kosztów,
 • tryb dokonywania uzupełnień i wyjaśnień, jak również zakresu i rodzaju uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom dla ofert składanych w ramach konkursu Maluch – edycja 2014 w województwie świętokrzyskim.

5. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2014 r.

6. Oferty należy składać do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie pisemnej (w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę stempla pocztowego), a także w formie elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat.wcrr@kielce.uw.gov.pl oraz bzfe18@kielce.uw.gov.pl (w terminie złożenia ofert w formie papierowej).

7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

- w terminie:

dla modułu 1 - do dnia 15 maja 2014 r.

dla modułu 2 - do dnia 11 kwietnia 2014 r.

dla modułu 3 - do dnia 15 maja 2014 r.

8. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:

dla modułu 1 - 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.,

dla modułu 2 i 3 - 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r.

9. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH- edycja 2014”.

Informacji o programie udzielają pracownicy Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Sławomir Pastuszka, tel. (41) 342-19-58, Anna Bugajniak, tel. (41) 342-18-97 i Beata Jakubowska, tel. (41) 342-16-84.

 

Maluch 2014 - program

Maluch 2014 - ogłoszenie

Zał. 1 - oferta konkursowa - moduł 1

Zał. 2 - oferta konkursowa - moduł 2

Zał. 3 - oferta konkursowa - moduł 3

Zał. 4 - oferta zbiorcza wojewódzka - moduł 1

Zał. 5 - oferta zbiorcza wojewódzka - moduł 2

Zał. 6 - oferta zbiorcza wojewódzka - moduł 3

Zał. 7 - sprawozdanie wojewódzkie z realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch za 2014 rok

 

Kalkulacja kosztów - moduł I

Kalkulacja kosztów - moduł II

Kalkulacja kosztów - moduł III

Program inwestycji

(prosimy o składanie powyższych dokumentów do Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego ŚUW wraz z ofertą).

 

Tryb dokonywania uzupełnień i wyjaśnień, jak również rodzaju i zakresu uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom  dla ofert składanych w województwie świętokrzyskim w ramach konkursu „Maluch 2014” - aktualizacja 11.03.2014.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dot. konkursu MALUCH - edycja 2014

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dot. konkursu MALUCH - cz. 2

Umowa na funkcjonowanie  MALUCH - edycja 2014 Moduł 2 - wzór

Umowa na funkcjonowanie MALUCH - edycja 2014 Moduł 3 - wzór

zał. 3 - sprawozdanie z realizacji zadania (moduł 2)

zał. 4 - sprawozdanie z trwałości projektu (Moduł 2)

Zał. nr 1 do Sprawozdania z realizacji zadania dla Modułu 2

Pomoc publiczna - pismo z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wyniki konkursu "Maluch" - edycja 2014 moduł 2

"Maluch" - edycja 2014 moduł 2 - lista ofert zakwalifikowanych

Analiza finansowa wnioskodawcy - dot. modułu 3

Deklaracja do weksla in blanco - dot. modułu 3

Weksel - dot. modułu 3

Oświadczenie o wysokości opłat ponoszonych przez rodziców

Tryb uzupełnień - informacja uzupełniająca

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie o przyjęciu dotacji

Zał. 1 - sprawozdanie z realizacji zadania (Moduł 3)

Zał. nr 1 do sprawozdania z realizacji zadania (Moduł 3)

Zał. 2 - sprawozdanie  z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania (Moduł 3)

Umowa na tworzenie nowych miejsc i funkcjonowanie - "Maluch" edycja 2014 Moduł 1 - wzór

............................................................................................

"MALUCH 2013"

Maluch 2014 - pismo do samorządów dot. projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Maluch 2011-2013 – edycja I:

Maluch 2011 - sprawozdanie

Maluch 2012 zał. 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania

Maluch 2012 zał. 5 - Sprawozdanie z funkcjonowania

Maluch 2013 zał. 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania

Maluch 2013 zał. 6 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji

Maluch 2013 zał. 5 - Sprawozdanie z trwałości projektu

 

Maluch 2013 – edycja II:

Zał. 2 - Sprawozdanie z realizacji

Zał. 3 - Sprawozdanie z trwałości

.........................................

Podpisane zostały trzy 3 umowy dotacji, na łączną kwotę 284.850,00 zł, na realizację poniższych zadań:

1. Żłobek Baja Patataja – nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania żłobka BAJA PATATAJA w Kielcach. Liczba miejsc opieki: 20. Kwota dotacji: 112 350,00 zł.

2. FLASH Martyna Wójtowicz – nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki utworzonych w 2013 roku w żłobku Zebra Zuzia w Kielcach przy ul. Słowackiego 9. Liczba miejsc opieki: 25. Kwota dotacji: 105 000,00 zł

3. LACH-Zbigniew Kotraba – nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobku w Kielcach ul. Równa 15/2. Liczba miejsc opieki: 15. Kwota dotacji: 67 500,00 zł.

 

Wniosek o wypłatę dotacji - Maluch 2013 edycja 2

Wniosek o wypłatę dotacji WCiRR

Instrukcja do wypełniania wniosków o wypłatę dotacji i załączników w ramach programu Maluch 2013 – edycja 2.

Wzór umowy dotacji - Maluch 2013 edycja 2

Pismo do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. kosztów funkcjonowania instytucji po okresie realizacji zadania.

Pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek o wypłatę dotacji  z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Maluch 2013 – edycja 2.

Wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2013 - edycja 1”.

Instrukcja do wypełniania wniosków o wypłatę dotacji i załączników w ramach programu Maluch 2013 – edycja 1

.............

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 2013 – edycja 2″. Wszystkie zgłoszone wnioski województwa świętokrzyskiego  zostały zaakceptowane i wnioskodawcy otrzymają dotacje.

3 wnioski złożyły osoby fizyczne w zakresie prowadzenia (funkcjonowania) żłobków na terenie  Kielc. Fundacja „Opieka dla Malucha” złożyła 5 wniosków i planuje organizację oraz funkcjonowanie 54 dziennych opiekunów w 5 miastach województwa świętokrzyskiego .Łączna kwota przyznanej dotacji to 723 330,00 zł. W regionie po raz pierwszy rodzicom w opiece nad dzieckiem pomagać będą opiekunowie dzienni zatrudnieni w ramach programu.

Zestawienie ofert  do dotacji w ramach postępowania konkursowego "MALUCH 2013 - edycja 2" województwo świętokrzyskie.

Wykaz podmiotów, którym minister pracy i polityki społecznej przyznał dotacje znajduje się również  na stronie internetowej MPiPS: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/utworz-instytucje/maluchinstytucje/maluch-2013-edycja-2/

.............................................

Informacja uzupełniająca dotycząca trybu dokonywania uzupełnień i wyjaśnień, jak również rodzaju i zakresu uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom dla ofert składanych w ramach konkursu Maluch 2013 - edycja I w województwie świętokrzyskim.

W oparciu o zapis pkt 5.1.2.1 Regulaminu konkursu Maluch 2013 - edycja 2 oraz pkt 8 Trybu dokonywania uzupełnień... wobec konieczności wezwania Beneficjentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień do ofert złożonych do Wojewody Świętokrzyskiego w ramach konkursu Maluch 2013 - edycja 2 przedłuża się termin składania przez Wnioskodawców wyjaśnień do 27 sierpnia 2013 r.

...................................

Minister Pracy i Polityki Społecznej, w związku z prośbami podmiotów przygotowujących oferty w konkursie „MALUCH 2013 - edycja 2", PRZEDŁUŻYŁ termin składania ofert do dnia 13 sierpnia 2013 r.

...................................

Minister Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), ogłosił - w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch" - konkurs „Maluch 2013 - edycja 2". 
W ramach konkursu będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie poprzez:

 1. zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym, utworzonych w 2013r.;
 2. organizacji w 2013 r. nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnieniu ich funkcjonowania.

O dotację mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do dnia 31 grudnia 2013 r.

Z dotacji nie mogą skorzystać: 

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego będące (współ)własnością jednostek samorządu terytorialnego;
 • instytucje, w których koszty funkcjonowania miejsc są pośrednio finansowane lub współfinansowane w konkursie „MALUCH 2013 - edycja 1".

Oferty w formie pisemnej należy składać do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także przesyłać w formie elektronicznej na adresy e-mail: maluch@mpips.gov.pl, bzfe23@kielce.uw.gov.pl i bzfe18@kielce.uw.gov.pl w terminie do 8 sierpnia 2013r. Wzory formularzy oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach www.kielce.uw.gov.pl w zakładce MALUCH. Informacji o programie udzielają również pracownicy Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pod nr tel. (41) 342-18-97 i (41) 342-19-74.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

"Maluch 2013 - edycja 2" w pytaniach i odpowiedziach

Tryb dokonywania uzupełnień i wyjaśnień, jak również rodzaju i zakresu uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom dla ofert składanych w ramach konkursu Maluch 2013-edycja 2 w województwie świętokrzyskim.

Oświadczenie dotyczące wysokości opłat ponoszonych przez rodziców.

Maluch 2013 [edycja 2] - regulamin konkursu.

Maluch 2013 [edycja 2] - program.

Załącznik 1a: oferta konkursowa "Maluch 2013 - edycja 2": część A - na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Załącznik 1B: oferta konkursowa „Maluch 2013 - edycja 2": część B - na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Załącznik 2: sprawozdanie z realizacji zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch" realizowanego w konkursie „Maluch 2013 - edycja 2".

Załącznik 3: sprawozdanie za rok 2014 z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki dofinansowanych z dotacji udzielonej z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch" realizowanego w konkursie „Maluch 2013 - edycja 2".

Załącznik 5: kody gmin wg GUS

Załącznik 6: adresy e-mail urzędów wojewódzkich

......................................

Dnia 13 lipca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 28.06.2013 r., poz. 747). 
Nowelizacja ustawy „żłobkowej" zmienia m.in. zakres podmiotów uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu państwa na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: mogą je otrzymywać nie tylko gminy, ale także m.in. podmioty niepubliczne i osoby fizyczne. 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wychodząc naprzeciw tym zmianom, organizuje konkurs na dotacje z programu MALUCH, w którym można skorzystać z nowych możliwości.

Szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju i zapewnienia funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch 2013 – edycja 1”, na który Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 40.000.000 zł z możliwością zwiększenia tej kwoty, wojewodowie do postępowania konkursowego zakwalifikowali 343 oferty pochodzące ze 131 gmin na kwotę 61 048 838 zł, dotyczące 10 120 miejsc opieki.
Z województwa świętokrzyskiego zgłoszonych było 10 ofert z 5 gmin. MPiPS udostępniło listę zakwalifikowanych ofert. Dofinansowanie zostało przyznane wszystkim beneficjentom z województwa świętokrzyskiego.

Zestawienie ofert zakwalifikowanych do dotacji w ramach postępowania konkursowego "Maluch 2013 - edycja 1" - woj. świętokrzyskie

Minister Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), ogłosił - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH" - konkurs „MALUCH 2013 - edycja 1".
W ramach przedmiotowego konkursu będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie poprzez:
1. utworzenie miejsc opieki (budowa, adaptacja, wyposażenie lokali i budynków);
2. organizację miejsc opieki u dziennego opiekuna;
3. zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

O dotację mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Podmioty niepubliczne i publiczne mogą brać udział w programie jako podmioty współpracujące z gminami na rzecz rozwoju i funkcjonowania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w roku 2013. Do konkursu można zgłaszać zadania dwuletnie, realizowane w latach 2012-2013 lub 2013-2014. Oferty w formie pisemnej należy składać do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także przesyłać w formie elektronicznej na adresy e-mail: maluch@mpips.gov.pl, bzfe23@kielce.uw.gov.pl i bzfe18@kielce.uw.gov.pl w terminie do 18 marca 2013r. 
Informacji o programie udzielają pracownicy Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Anna Bugajniak, tel. (41) 342-18-97 i Przemysław Rasała, (41) 342-19-74.

Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. realizacji programu Maluch 2013 - edycja I

Informacja uzupełniająca dot. trybu dokonywania uzupełnień i wyjaśnień, jak również rodzaju i zakresu uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom dla ofert składanych w ramach konkursu Maluch 2013 - edycja I w województwie świętokrzyskim

Tryb dokonywania uzupełnień i wyjaśnień, jak również rodzaju i zakresu uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom dla ofert składanych w ramach konkursu Maluch 2013 - edycja I w województwie świętokrzyskim

„Maluch 2013" - zasady punktacji ofert

„Maluch 2013" - regulamin

„Maluch 2013" - informacje

Załącznik nr 1 A - oferta konkursowa „Maluch 2013 - edycja 1": część A - na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Załącznik nr 1 B - oferta konkursowa „Maluch 2013 - edycja 1": część B - na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Załącznik nr 2 - adresy e-mail (do przesyłania ofert drogą elektroniczną).

Załącznik nr 2A - oferta konkursowa „Maluch 2013 - edycja 1": część A - na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1) organizowanych u dziennych opiekunów w 2013 r.; 2) utworzonych w 2013 r. bez udziału programu „Maluch"; 3) utworzonych w latach 2011-2012

Załącznik nr 2B - oferta konkursowa „Maluch 2013 - edycja 1": część B - na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1) organizowanych u dziennych opiekunów w 2013 r.; 2) utworzonych w 2013 r. bez udziału programu „Maluch"; 3) utworzonych w latach 2011-2012.

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania.

Załącznik nr 4 - sprawozdanie z trwałości projektu zapewniającego funkcjonowanie miejsc opieki.

Załącznik nr 5 - sprawozdanie z trwałości projektu dotyczącego utworzenia oraz zapewnienia funkcjonowania nowych miejsc opieki.

Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadania.

......................................

Zestawienie ofert zakwalifikowanych do dotacji w ramach postępowania konkursowego „Maluch 2012" - tura 2

"MALUCH 2012"

W dniu 19 kwietnia 2012r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało informację nt rozstrzygnięcia konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH".
Oferty zostały zaakceptowane przez Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza - Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W województwie Świętokrzyskim, w zestawieniu ofert zakwalifikowanych do dotacji w ramach postępowania konkursowego „Maluch 2012" zostały ujęte pod poz. 56 i 57 dwa zadania.
I tak: ...
- poz.56 - Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych;
- poz.57 - Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 w Staszowie przy ul. Jana Pawła II na klub dziecięcy; ...
Załącznik do komunikatu ( lista ofert ): http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,5749,rozstrzygniecie-konkursu-ofert-w-ramach-programu-maluch-2012-tura-1.html

Resortowy program „Maluch 2012" (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)

„Maluch 2012" - regulamin

Adresy e-mail (do przesyłania ofert drogą elektroniczną)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (luty 2012)

Objaśnienia do sposobu wysyłania i nazywania plików oferty (załącznik 1a)

Oferta konkursowa: część B (załącznik 1b)

Objaśnienia do sporządzenia oferty (załącznik 2)

Oferta konkursowa: część B - na szkolenie dziennego opiekuna (załącznik 2)

Sprawozdanie z realizacji zadania (załącznik 3)

Sprawozdanie z realizacji zadania w zakresie szkolenia dziennych opiekunów (załącznik 4)

Sprawozdanie z funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi (załącznik 5)

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji (załącznik 6)

Kody gmin wg GUS (załącznik 7)

...................................................................................

"MALUCH 2011"

Maluch 2011 - zmiany w programie

Maluch 2011 - załącznik

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach programu "Maluch"

Druga edycja programu "Maluch 2011" - otwarty konkurs ofert

Przedłużenie do 16.08.2011 r. terminu składania ofert w trzeciej turze konkursu ofert programu „Maluch"

Druga edycja programu "Maluch 2011" - najczęściej zadawane pytania

W terminie do 20.04.2011 r., określonym w otwartym ogłoszeniu o konkursie ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 8 ofert jednostek samorządu terytorialnego.
Wszystkie złożone oferty pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną. Zestawienia ofert zostały przesłane do Departamentu Polityki Rodzinnej, który przedłoży Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dotacji.

Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba będzie przewodniczyła spotkaniu ws. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch".
Konferencja będzie dotyczyła m.in. zasad dofinansowania przez budżet państwa działań gminy w zakresie tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4).
Termin i miejsce spotkania :
11 kwietnia 2011 r. godz. 11.30
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Al. X Wieków Kielc 3, budynek B, sala 11
 

PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNEGO
na temat
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH"
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Kielce, dn. 11 kwietnia 2011 r., godz. 11:30, sala 11


11:30 - otwarcie spotkania - Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba
11:45 - „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH" - Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW Edyta Suchoń
12:15 - dyskusja
12:45 - 13:00 - podsumowanie i zakończenie spotkania

 

 

 

Resortowy program rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„Maluch" realizowany w roku 2011

 

 

 

Termin składania ofert

Charakterystyka programu „Maluch"

Charakterystyka poszczególnych form opieki

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2011

Załącznik 1- informacje uzupełniające do konkursu ofert

Załącznik 2 - oferta jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik 3 - wzór porozumienia

Załącznik 4 - sprawozdanie z realizacji zadania

Załącznik 5 - sprawozdanie z funkcjonowania instytucji powstałej z udziałem programu

Syntetyczna informacja o ofercie

"Maluch" 2011 - prezentacja ppt

"Maluch" 2011 - najczęściej zadawane pytania

Karta oceny merytorycznej

Regulamin pracy zespołu

Zarządzenie wojewody w sprawie powołania zespołu do oceny ofert